Finanční poradenství

Služby

Finanční poradenství

Náš tým finančního poradenství poskytuje služby společnostem v celém jejich obchodním cyklu. Konkrétně pomáháme klientům vyřešit závažné podnikatelské otázky, k nimž patří strategické investice realizované prostřednictvím fúzí a akvizic, divestice, reorganizace či vedení soudních sporů. Zároveň klientům poskytujeme poradenství v oblasti oceňování a v dalších záležitostech, abychom jim pomohli dodržet požadavky současného regulačního rámce.

Naši odborníci na finanční poradenství nabízejí svým klientům rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti odvětví. Naše personalizované služby v kombinaci s širokou působností na trhu a technickými zdroji členských firem Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) a jejich přidružených společností nám umožňují reagovat na složité a různorodé potřeby našich klientů.

Řízení akvizičních a prodejních procesů

Chystáte se rozšířit Vaše podnikání prostřednictvím akvizice nebo máte zájem svoji společnost co nejlépe prodat? Deloitte disponuje zkušeným týmem odborníků, který má rozsáhlé zkušenosti z mnoha transakcí v České republice i zahraničí. Díky našim znalostem a kontaktům Vám pomůžeme zvýšit šance na uzavření zamýšleného obchodu při minimalizaci rizik a za co nejlepších cenových podmínek. Úzce spolupracujeme s dalšími kancelářemi Deloitte po celém světě a opíráme se o bohatou sektorovou expertízu. Případně plánujete dodatečnou kapitálovou injekci a získání externího investora pro společnost nebo její restrukturalizaci? Tým Deloitte vám poskytne nezávislý pohled na podnikání a zprostředkuje komunikaci s bankami a různými typy „equity“ investorů.

Kdo jsme a co děláme

Deloitte je přední světovou poradenskou firmou poskytující špičkové, komplexní a strategicky zaměřené služby v oblasti finančního, daňového, účetního, právního a komerčního poradenství kupujícím i prodávajícím při podnikových transakcích. Specializované poradenství místním a globálním firmám i státní správě poskytuje náš tým složený z  investiční poradců, kteří mají globální zkušenosti a dokonale znají místní podmínky.

Naše služby:

 

Služby při fúzích a akvizicích

Náš tým transakčního poradenství pomáhá klientům řešit důležité podnikatelské otázky, k nimž patří strategické rozhodovávání týkající se realizace akvizic, prodejů a reorganizací společností včetně jejich oceňování, daňového a právního strukturování a předinvestičních prověrek. V rámci transakcí klientům poskytujeme komplexní finanční, podnikové, právní a daňové poradenské služby. Mezi naše zákazníky patří nadnárodní, místní a rodinné společnosti a jejich majitelé, privátní investoři, fondy soukromého kapitálu, insolvenční správci, finanční instituce a státní správa.

S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti všech sektorů ekonomiky. Pražská kancelář společnosti Deloitte disponuje zkušeným týmem více než 60 finančních, daňových, právních a komerčních odborníků na transakční poradenství, kteří mají rozsáhlé know-how a znalosti v oblasti fúzí, akvizic a podnikových financí v České republice i v zahraničí. Úzce spolupracujeme s kancelářemi společnosti Deloitte ve více než 150 zemích světa. Individuální služby v kombinaci s širokou působností na trhu a možností využití know-how členských firem Deloitte Touche Tohmatsu nám umožňují reagovat na náročné a různorodé potřeby našich obchodních partnerů.

Naše služby

Váš poradce při podnikových transakcích

Oceňování a finanční modelování

Ocenění je složitá a často problematická záležitost. Vyžaduje důkladnou znalost ekonomických a odvětvových trendů, fungování předmětné společnosti a jejích konkurentů. Je nutné též zvážit i další finanční i nefinanční informace, jakými jsou např. právní a regulatorní prostředí. Kvalitní oceňovací služby v sobě spojují analýzu, zkušenost a odborný úsudek.

Kdo jsme a co děláme

Náš oceňovací tým je složen z kvalifikovaných odborníků s akreditací ASA (Accredited Senior Appraiser), certifikovaných finančních analytiků (Chartered Financial Analyst), členů Asociace certifikovaných účetních (ACCA), pracovníků s titulem MBA a PhD a ekonomů působících v různých oblastech. Český oceňovací tým je součástí středoevropské a celosvětové sítě oceňovacích služeb v rámci Deloitte. Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním akcií, podniků a hmotných i nehmotných aktiv v nejrůznějších komerčních i sporných situacích. 

Naše služby:

Kontaktujte nás

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner, lídr nemovitostního poradenství

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více