Řešení

Poakviziční integrace

Fúze či rozdělení dvou či více podniků s sebou často přináší řadu potíží. Zkušené společnosti, které mají za sebou celou řadu akvizic, se zpravidla drží strukturovaného přístupu s jasně stanovenými strategickými cíli, podrobnými plány implementace a zaměřením na udržení a postupné zhodnocení akvizice od samého počátku.

Co děláme

Provedeme důkladnou provozní a finanční analýzu a na základě výstupů z této analýzy pomáháme klientům maximalizovat hodnotu získanou z integrací podniků.

V důsledku odlišností mezi regiony střední a západní Evropy úspěch často závisí na řešení těchto odlišností. Disponujeme rozsáhlým know-how na trzích střední Evropy, které zahrnuje jak vnitřní organizační záležitosti, tak znalost vnějšího podnikatelského prostředí.

Jak můžeme pomoci

Pomáháme podnikům maximalizovat výhody plynoucí z integrace podniků. Náš přístup je pragmatický a vychází z rozsáhlých zkušeností při podpoře klientů. Naše služby mimo jiné zahrnují:

  • prověrku potenciálních přínosů a ověření plánu implementace
  • přípravu návrhu strategie integrace
  • přípravu podrobných plánů integrace a finančních podkladů
  • metodické vedení (tzv. coaching) ředitele projektu a hlavních manažerů projektu
  • plánování a řízení činností nutných pro dokončení transakce a zajištění kontinuity podniku od prvního dne
  • mobilizaci a koordinaci projektových týmů v rámci efektivně strukturovaného a řízeného projektu
  • řízení personálních otázek a komunikaci týkající se projektu