Řešení

Poradenství ohledně smlouvy o koupi a prodeji

Velmi významnou roli hrají finanční podmínky smlouvy o koupi a prodeji, ať už podnik prodáváte a přejete si transakci realizovat za předpokládanou cenu, či kupujete a přejete si mít nastavena efektivní opatření pro případ, že finanční pozice podniku neodpovídá očekáváním.

Co děláme

Radíme klientům s účetními aspekty smlouvy o koupi a prodeji. Tým odborníků společnosti Deloitte úzce spolupracuje s právníky klienta s cílem zajistit, aby tyto aspekty byly náležitě zohledněny ve smlouvě o koupi a prodeji.

Jak můžeme pomoci

Při jakékoli transakci může náš tým asistovat při:

  • strukturování mechanismu úpravy kupní ceny
  • uplatnění mechanismu pevné kupní ceny tzv. „Locked Box“
  • definování a určení limitů pro čistá aktiva nebo obvyklou výši provozního kapitálu
  • stanovení účetních postupů a definicí pro účetní závěrky
  • stanovení záruk