Řešení

Poradenství při akvizicích

Přiblížila se Vaše společnost „limitům“ organického růstu? Plánujete expanzi na nové trhy? Disponuje konkurence jedinečnou technologií či jinou konkurenční výhodou, kterou byste rádi získali? Plánujete stabilizovat pozici své společnosti v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce? Uvažujete o vložení volných finančních prostředků do aktiv s potenciálně nadprůměrným výnosem? Jednou z variant řešení těchto otázek může být nákup vhodné společnosti.

Při akvizicích pomáháme klientům při klíčových rozhodnutích v celém průběhu investičního rozhodování - od tvorby akviziční strategie, vyhledávání investičních příležitostí v daném sektoru nebo zemi, navržení struktury transakce, vyjednávání s vlastníky cílových společností až po finální uzavření a vypořádání transakce. Naše služby zpravidla obsahují:

 • návrh a asistence při formulování strategie expanze
 • vyhledání vhodných akvizičních příležitostí
 • oslovení majitelů vybraných společností
 • získání informací pro vyhodnocení investičních příležitostí
 • ocenění včetně kalkulace potenciálních synergií
 • provedení předinvestiční prověrky, tzv. due diligence
 • formulaci nabídkové strategie a způsobu vyjednávání
 • asistenci při přípravě nabídky
 • návrh finanční a daňové struktury transakce
 • přípravu integrace po provedení akvizice
 • získání dluhového kapitálu či spoluinvestora
 • přípravu dokumentace pro regulatorní účely
 • návrh a vyjednání transakční dokumentace
 • řízení procesu akvizice až po finanční vypořádání