Řešení

Poradenství při prodejích podniků

Dosáhla vaše společnost svého přirozeného „limitu“ rozvoje? Uvažujete o předání podnikání, ale rodinní příslušníci se chtějí věnovat jiným aktivitám? Nabyli jste podíl ve společnosti v rámci dědického řízení, ale nemáte zájem o její další řízení? Nezapadá určitá část vašeho business do další strategie rozvoje? Jednou z variant řešení těchto otázek může být prodej společnosti či její části (podniku).

V rámci prodejního procesu naše služby zahrnují vytvoření prodejní strategie, identifikaci a oslovení potenciálních kupujících s využitím našich globálních kontaktů, vypracování informačních materiálů o společnosti, vyhodnocení jednotlivých nabídek kupujících až po finální vyjednávání a vypořádání transakce. Konkrétně nabízíme následující služby:

  • analýza možností a variant prodeje
  • ocenění společnosti
  • vyhledání a oslovení potenciálních investorů
  • příprava marketingové dokumentace
  • vyjednávání s potenciálními investory
  • organizování a řízení předinvestiční prověrky, tzv. due diligence
  • přípravu dokumentace pro regulatorní účely
  • návrh a vyjednání smluvní dokumentace
  • řízení procesu prodeje až po finanční vypořádání