Řešení

Regulatorní výkaznictví a daně

Společnosti stále častěji čelí daňovým, finančním a regulatorním požadavkům na ocenění. Úzce spolupracujeme s odborníky na oceňování, účetnictví a daně v rámci celosvětové sítě Deloitte, díky čemuž poskytujeme úplné a aktuální poradenství v těchto složitých a stále se měnících otázkách.

Obchodní a daňové zákonodárství vyžaduje stále častěji nezávislé ocenění. Naši odborníci na oceňování se běžně věnují určování

  • hodnoty podniku, jeho části nebo nehmotných či hmotných aktiv v situacích vyžadovaných obchodním zákoníkem, zákonem o přeměnách společností nebo zákonem o nabídkách převzetí
  • hodnoty majetku pro účely transferových cen
  • hodnoty společnosti nebo majetku, který má být předmětem fúze, rozdělení, odštěpení nebo převodu mezi spřízněnými osobami
  • hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti
  • zda byl řádně stanoven směnný poměr akcií
  • hodnoty minoritního podílu při zákonném vytěsnění minoritních akcionářů
  • reálné tržní ceny nájmu, úrokových sazeb a dalších plateb účtovaných spřízněným osobám