Řešení

Restrukturalizace, reorganizace, revitalizace, rekapitalizace

Úzce spolupracujeme s ostatními specialisty na finanční poradenství v rámci společnosti Deloitte a poskytujeme poradenství managementu, akcionářům, poskytovatelům úvěrového financování a dalším věřitelům společností, které procházejí restrukturalizací, v oblasti hodnoty zajištění a strategie realizace hodnoty.

Pokud vás interní či externí důvody vedou k úvahám o finanční nebo organizační restrukturalizaci, potřebujete odborníka s kvalifikací v oblasti oceňování, který posoudí:

  • jaká je hodnota zajištění podniku, majetku nebo akcií subjektu
  • zda je hodnota podniku větší než částka nesplaceného dluhu, a pokud ne, v čem tkví hodnota podniku vůči struktuře dluhu
  • jaké jsou dopady různých možností reorganizace nebo insolvence na hodnotu podniku