Řešení

Soudní řízení, rozhodčí řízení, expertní určení a další způsoby řešení sporů

Ve sporech (včetně sporů soudních, arbitráží a tzv. expertních určení) často vyvstávají otázky o hodnotě aktiv nebo procesu ocenění. Pokud se tak stane, potřebujete odborníka, který jim rozumí a je schopen učinit správné závěry na základě nezávislé, objektivní a hloubkové analýzy všech důkazů a vysvětlit tyto otázky a závěry jasně a stručně ostatním osobám zapojeným do procesu řešení sporu.

V rámci probíhajícího či hrozícího sporu jsou zapotřebí znalosti vysoce kvalifikovaného odborníka na oceňování mj. k posouzení:

  • nakolik byla hodnota podniku nebo majetku ovlivněna porušením smlouvy, porušením záruky nebo porušením patentu nebo práv týkajících se akcií nebo majetku
  • zda došlo ke ztrátě hodnoty z důvodu nedbalého jednání poradce
  • jaká je hodnota minoritního podílu ve společnosti, která není obchodována na veřejném trhu.

Často působíme jako:

  • znalci při soudních sporech nebo arbitrážních řízeních
  • nezávislí odborníci provádějící ocenění
  • poradci jedné ze stran sporu

Úzce spolupracujeme s odborníky na jednotlivá průmyslová odvětví a specialisty na odbornou problematiku v rámci společnosti Deloitte, včetně oddělení forenzních služeb, a díky tomu poskytujeme řešení přesně podle specifických okolností dané věci.