Služby

Komerční due diligence a post-akviziční integrace

Deloitte Strategy & CDD tým asistuje Private Equity fondům i korporátním investorům při tvorbě a revizi obchodních plánů nejen při akvizicích společností, ale také při plánovaní vlastní strategie. Naše analýzy se soustředí na revizi tržního prostředí, konkurenční pozice společnosti a zhodnocení dosažitelnosti obchodního plánu. V rámci společnosti Deloitte disponujeme rozsáhlou mezinárodní sítí odborníků, kteří mají konkrétní zkušenosti v celé řadě odvětví a jejichž znalostí využíváme při přesahu projektů za hranice České republiky.

Naše služby:

  • Komerční due diligence
    Akvizice společnosti představují zajímavou možnost růstu přidané hodnoty a zisku, přitom jsou s nimi ale spojena nemalá rizika. Náš tým je schopen komplexně zrevidovat obchodní plán, identifikovat a kvantifikovat rizikové oblasti a poskytnout kvalitativní i kvantitativní informace o společnosti, jejíž akvizice je zvažována. Součástí naší práce je detailní revize tržního vývoje a pozice společnosti, které mohou mít zásadní vliv na vývoj budoucích tržeb a zisku. Naše přidaná hodnota spočívá také ve zhodnocení rizika souvisejícího s realizací případných synergií.

  • Post akviziční integrace
    Podle dostupných statistik dojde pouze u cca 40% transakcí k úspěšné integraci, při níž je dosaženo plánovaných synergií v oblasti úspory nákladů i zvýšení tržeb. Proto poskytujeme také asistenci při přípravě plánu převzetí a následné integrace cílové společnosti a v případě potřeby asistujeme i s integrací samotnou. Náš tým má zkušenosti s postakvizičními integracemi společností různých velikostí napříč mnoha odvětvími.

  • Strategické poradenství
    Společnosti často hledají odpovědi na zásadní otázky ohledně svého dalšího směřování, investic a expanze. Obvykle řeší, zda expandovat do nových produktů/služeb, jaký potenciál v takovém případě existuje, zda taková strategie zvýší jejich ziskovost, zlepší jejich konkurenceschopnost a podobně. Máme zkušenosti se strategickými projekty různého rozsahu: od revize celkové strategie firmy a doporučení pro její další obchodní směřování až po projekty menšího rozsahu – např. asistenci při plánovaní geografické expanze nebo uvedení nových produktů na trh. V takových případech provádíme detailní revizi obchodního plánu včetně jeho předpokladů, analyzujeme a optimalizujeme možnosti cenotvorby a nabízíme další obdobné služby podle individuálních potřeb našich klientů.

Náš tým pracuje s řadou společností různé velikosti, a to od start-upů až po etablované firmy s mezinárodní působností. Máme zkušenosti v celé řadě odvětví a běžně využíváme odborných znalostí našich mezinárodních expertů.