Služby

Příprava společnosti na prodej

Uvažujete o prodeji společnosti a chcete zajistit, aby byla atraktivní pro investory a obdrželi jste co nejlepší cenu?

Náš tým specialistů se zaměřuje na přípravu společností na prodej a je schopen v krátkém časovém horizontu stanovit návrh opatření pro zvýšení výkonnosti společnosti a její hodnoty pro pravděpodobný okruh zájemců. Tato opatření následně pomáháme i aplikovat.

Možnosti zvýšení výkonnosti dané společnosti jsou do značné míry dané specifiky odvětví, aktuální ekonomickou situací společnosti, firemní kulturou a horizontem, ve kterém jsou požadovány pozitivní efekty optimalizačních opatření. Naše služby v této oblasti proto zajišťujeme odborníky s dlouholetou zkušeností v daných odvětvích a zkušenostmi s řízením změn. Jsme připraveni zajistit všechny fáze projektu zvýšení výkonnosti (resp. optimalizačního projektu) – od stanovení vize a cílů, přes analýzu současného stavu, návrh optimalizačních opatření, definice implementačního plánu, až po podporu provedení vhodných opatření.

Naše služby:

 • Zvyšování výkonnosti
 • Snižování nákladů
 • Optimalizace pracovního kapitálu
 • Zefektivnění systému řízení a organizace
 • Zlepšení manažerského reportingu
 • Asistence při přípravě byznys plánu

Vybrané reference v oblasti zvyšování výkonnosti

 • Gumotex
  Poradenství při snižování nákladů a zvyšování provozní výkonnosti společnosti.
  Česká republika, 2013

 • Explosia
  Poradenství při snižování nákladů a optimalizaci systému finančního řízení a finanční výkonnosti společnosti.
  Česká republika, 2012 – 2013

 • Bonatrans
  Poradenství při zvyšování výkonnosti úzkých míst a optimalizaci procesu řízení a plánování výroby.   
  Česká republika, 2013

 • Gemo
  Poradenství při snižování nákladů, zvyšování výkonnosti a optimalizaci systému řízení společnosti.
  Česká republika, 2013

Kontakt

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více