Regulatorní centrum v České republice

Informujeme o plánovaných regulatorních změnách, klientům pomáháme s jejich implementací. Centrum řeší specifické změny v regulatorním prostředí nejen v ČR, ale s přesahem do EU, USA i Asie. Úzce spolupracuje s Deloitte centrem pro regulatorní služby v Londýně.