Článek

Nábor absolventů v oblasti pojišťovnictví

Pojišťovnictví potřebuje změnu image

Společnost Deloitte spolu se společností Universum provedla v roce 2014 průzkum nazvaný „Deloitte Talent in Insurance Survey 2014“ (Talentovaní jedinci v pojišťovnictví), jehož se zúčastnilo 174 000 studentů ekonomických oborů z 2 000 univerzit. V průzkumu jsme zjišťovali, jaké mají respondenti plány, ambice a asociace v souvislosti s kariérou v pojišťovnictví.

Pojišťovnictví nepatří mezi oblíbené oblasti. Na pomyslném žebříčku oblíbenosti přiřadili studenti ekonomických oborů z celého světa pojišťovnictví 18. příčku z celkových 30. Výsledky prvního průzkumu společnosti Deloitte zaměřeného na pojišťovnictví ukazují, že tento sektor není oblíbeným kariérním cílem studentů ekonomických oborů. Z výsledků rovněž vyplývá, že toto odvětví nepřitahuje talentované absolventy s kreativním a inovativním smýšlením, což je nezbytným předpokladem pro zajištění budoucího úspěchu pojišťovnictví.

Aby bylo pojišťovnictví schopno přilákat talentované absolventy, musí naši klienti lépe prozkoumat své silné stránky, které v současné době podceňují. Prvním krokem je pochopit postoje studentů ekonomických oborů k oblasti pojišťovnictví, což je hlavním tématem této studie. Kromě mezinárodní studie jsme rovněž vypracovali úžeji zaměřené analýzy vybraných 17 zemí z Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Stáhněte si celou studii (PDF) zde.

 

Považujete tyto informace za užitečné?