Innovation disrupted

Článek

Studie „Insurance disrupted“

Pojištění v propojeném světě

Mnoho subjektů podnikajících v oblasti pojišťovnictví pociťuje, že digitální revoluce představuje hrozbu, a to zejména v důsledku navýšení počtu nových inovativních firem a rychlého růstu srovnávacích webových stránek. Studie nazvaná „Insurance disrupted“ se zaměřuje na devět aplikací digitálních technologií, které by mohly mít největší potenciál radikálně změnit, tedy „narušit“ (angl. disrupt), odvětví pojišťovnictví v následujících 10 letech

Tato studie zpracovaná britskou pobočkou společnosti Deloitte zkoumá, zda tyto disruptivní technologie jsou pro stávající pojistitele rizikem nebo novou příležitostí. Studie se rovněž dotýká velmi aktuálního tématu, a sice jak pojišťovnictví založené na telematice může překonat hranice produktu, jehož účelem bylo vyplnit mezeru na trhu, a jací tržní hráči mají nejlepší pozici k tomu, aby tuto příležitost využili. Studie se také zabývá novými trhy, jako jsou sítě peer-to-peer, které vznikly díky sociálním médiím a tím, že podporují klienty ve vytváření vlastních rezerv ke krytí případných ztrát (tzv. self-insurance), ohrožují výnosy pojistitelů nabízejících pojištění

Insurance disrupted

Devět aplikací digitálních technologií v pojišťovnictví:

Považujete tyto informace za užitečné?