Článek

Technologie blockchain: Reálné využití pro platby a vyrovnání

Společnost Deloitte investovala do start-upu SETL, jenž poskytuje řešení využívající blockchain pro post-transakční činnosti v rámci finančních služeb

Vlastnosti blockchainu spolu s jeho globálním rozvojem nabízí odvětví finančních služeb příležitost ke změně. Vhodné použití blockchainu umožňuje zejména zjednodušení procesů, snížení finančních i časových nákladů a zvýšení bezpečnosti a transparentnosti. Spolu s tímto lze tak dosáhnout vyšší podpory pro inovace, prohloubení vztahu se zákazníkem a umožnit přesnější ocenění rizik.

Ve společnosti Deloitte tyto hodnoty uznáváme, a proto dlouhodobě investujeme do identifikace a vývoje praktických aplikací, které blockchain využívají. To, co začalo jako výzkumný projekt, se postupně posunulo od vývojářských hackatonů až po funkční prototypy, jakým je např. platforma Smart ID. Investice do start-upu SETL, jenž vyvíjí blockchain platformu pro platby a vyrovnání, Deloitte opět posouvá blíže k nasazení blockchain aplikací do praxe.

„Investicí do start-upu SETL, jenž využívá blockchain pro finanční vyrovnání a platby, jsme si upevnili svou přední pozici v oblasti technologií blockchainu. Tato investice je zásadní pro naše úsilí, v rámci něhož se chceme podílet na budoucí podobě kapitálových trhů“, říká Adrian Demeter, Deloitte security expert.

SETL a Deloitte v praxi: Transformace nepeněžních plateb

Využitím technologie SETL se otevírá možnost zásadně transformovat to, jakým způsobem bude každoročně provedeno cca 389 miliard nepeněžních plateb po celém světě:

  • Zefektivnění procesů vyrovnání a plateb.
  • Snížení nákladů u jednotlivých transakcí, úspory vedlejších nákladů institucí ve výši 80 miliard USD.
  • Omezení potřeby mít více systémů pro převody vlastnictví aktiv.
  • Zefektivnění a standardizace procesu v rámci jednotlivých tříd aktiv s úsporou času a nákladů.
  • Poskytnutí úplných a přesných dat ohledně pohybu aktiv a transakcí dostupných v rámci odvětví.
  • Nabídka jednoho zdroje post-transakčních dat, které umožní účinnou a nízkonákladovou analýzu minulých transakcí a převodů.

Zde se můžete dozvědět o dalších transformačních příležitostech, které technologie blockchainu nabízí pro odvětví finančních služeb.

Proč Deloitte investuje do start-upu SETL?

Ve společnosti Deloitte spolupracujeme s firmami poskytujícími finanční služby po celém světě a podařilo se nám identifikovat problémy, jimž tyto společnosti v důsledku nesjednocení nebo rozšíření svých hodnotových řetězců čelí, a kterým by tak technologie SETL nabídla řešení.

Tato investice je zároveň i strategickým partnerstvím, v jehož rámci bude společnost Deloitte podporovat SETL tak, že využije technologii blockchain v rámci poskytovaných finančních služeb. Cílem tohoto partnerství je pomoci zavedeným klientům společnosti Deloitte transformovat jejich platební operace či operace v oblasti vyrovnání a zároveň jim poskytnout další příležitosti pro růst, inovaci produktů a spolupráci.

„SETL je dalším krokem směrem k inovaci a diverzifikaci našeho obchodního modelu nad rámec typických poradenských společností. Naše týmy, zabývající se riskantními transakcemi (Deloitte Ventures), procházejí bouřlivým vývojem, jehož cílem je formovat vlastní start-upy i investovat do start-upů externích, díky čemuž získáváme přístup k celé řadě inovací.“

Vimi Grewal-Carr, lídr pro inovace v Deloitte

„Investice do start-upu SETL dále demonstruje úsilí společnosti Deloitte pomáhat klientům rozvíjet budoucnost finančních služeb pomocí účinných technologií, jakou je blockchain. Díky tomu, že používáme blockchain pro ověření identity prostřednictvím naší platformy Smart ID nebo pro zpracování transakcí pomocí technologického řešení start-upu SETL, můžeme našim klientům poskytnout praktické příklady využití disruptivních technologií.“

David Myers, lídr pro kapitálové trhy v Deloitte

„SETL je schopen projít hodnotový řetězec a významně snížit celkové provozní náklady, a tím bankám umožnit opětovný růst a zmírnit tlak ze strany zainteresovaných stran a analytiků.“

John Da Gama-Rose, partner v oddělení finančních služeb v Deloitte

Považujete tyto informace za užitečné?