Studie Digital Banking Maturity EMEA 2018

Článek

Studie Digital Banking Maturity 2018

Jsou banky v regionu EMEA připraveny na novou éru bankovnictví?

Komplexní studie digitální vyspělosti 248 finančních institucí ze 38 zemí odhalila významné rozdíly – a příležitosti.

Měnící se zákaznické preference, konkurence fintech společností a regulace, jako např. revidovaná směrnice EU o platebních službách (PSD2), přiměly banky v Evropě, na Středním Východě a v Africe (region EMEA) akcelerovat rozvoj nabídky svých digitálních služeb. Avšak zdaleka ne všechny banky regionu dosáhly v této oblasti stejného pokroku. Pokud se přitom zeptáte samotných bank, téměř všechny se považují za digitální lídry. Jaká je tedy realita?

Doposud chyběla objektivní data, která by ukázala, jak si jednotlivé banky vedou z hlediska jejich digitální nabídky, a to na základě standardizovaného porovnání kompletního spektra produktů a funkcionalit analyzovaných v kontextu klientských preferencí na jednotlivých trzích. Aktuální odpověď poskytl projekt EMEA Digital Banking Maturity, realizovaný Deloitte, jenž přináší řadu překvapivých zjištění a který může sloužit jako digitální manuál pro finanční instituce, které mají ambici se úspěšně prosadit v nadcházející éře otevřeného bankovnictví podpořeného PSD2.

Digital Banking Maturity EMEA

Klíčová zjištění

 • Jako digitální lídry lze označit ty finanční instituce, které nabízejí jak širokou škálu klienty požadovaných funkcionalit, tak i pozitivní a přesvědčivou uživatelskou zkušenost (UX).
 • Trhy v regionu EMEA lze obecně rozdělit do čtyř základních skupin: digitální lídři, tzv. digitální „smart followers“, digitální „adopters“ a digitální „latecomers“.
 • Český trh retailového bankovnictví se umístil v popředí pelotonu digitálních smart followers. Tuzemské banky lze označit za pokročilé digitální poskytovatele, od evropských digitálních lídrů si však stále drží v některých kategoriích znatelný odstup.
 • Obecně lze konstatovat, že zastoupení trhů ve skupině digitálních lídrů přineslo zajímavé, zčásti i nečekané, a o to více inspirativní výsledky.
 • Profilace digitálních lídrů v regionu EMEA je totiž výsledkem kombinace tlaku klientských preferencí (očekávání ohledně služeb), jakož i konkurenčního tlaku trhu (digitální „soutěže“ iniciované bankami, které vsadily na rozvoj digitálních kanálů jako své klíčové konkurenční výhody).
 • PSD2 a fintech hráči dále zvýší tlak na trhu, zejména tam, kde očekávání klientů od digitálních služeb jsou již nyní vysoká a kde stávající banky nedokáží uspokojit poptávku.
 • Spektrum budoucích digitálních lídrů tak bude významně ovlivněno připraveností bank nabídnout služby otevřeného bankovnictví i další služby přesahující rámec finančních služeb, a transformovat se z klasické digitalizované banky do role otevřené platformy poskytující jak vlastní produkty a služby, tak současně služby třetích stran.

Studie Digital Banking Maturity EMEA 2018

Stáhněte si studii (PDF)

Deloitte EMEA Digital Banking Maturity v číslech

 • 238 bank
 • 10 fintech společností
 • 38 zemí z regionu EMEA
 • 136 mystery shoppers, kteří si otevřeli skutečné účty
 • 826 hodnocených funkcionalit
 • 8 000+ klientů účastnících se průzkumu
 • 6 klíčových fází v rámci zákaznické cesty
 • 3 digitální kanály
 • 197 000+ datových položek

O studii

Členské firmy Deloitte v regionu EMEA společně realizovaly na trhu dosud nejkomplexnější objektivní posouzení stupně digitální vyspělosti nabídky finančních institucí s cílem identifikovat dnešní digitální lídry a kategorie tzv. smart followers, adopters a digitálních „latecomers“.

Čím se vyznačují digitální lídři? Abychom dokázali na tuto otázku odpovědět, hodnotili jsme nabídku finančních institucí ve čtyřech zásadních oblastech:

 1. Posouzení nabízených funkcionalit u každé z 248 hodnocených finančních institucí ze 38 zemí. Celkem 136 testovacích klientů (mystery shoppers) si otevřelo běžné účty a posuzovali nabídku internetového a mobilního bankovního kanálu jednotlivých bank z hlediska 826 definovaných funkcionalit.
 2. Zákaznický průzkum zahrnující přes 8 000 bankovních klientů s cílem porozumět potřebám a preferencím klientů a umožnit zmapování funkcionalit každé banky z pohledu očekávání zákazníků.
 3. Vyhodnocení uživatelské zkušenosti (UX) u mobilního bankovnictví klienty prostřednictvím strukturovaného dotazníku jako doplňku k výše uvedeným krokům.
 4. Abychom mohli poskytnout celkové shrnutí výsledků a identifikovat trendy v oblasti digitální vyspělosti bank, reprezentují trendy na úrovni jednotlivých zemí regionu EMEA vždy srovnání pěti největších retailových bank (dle výše aktiv) z každé země. Samotná studie pak obsahuje komplexní data o 238 bankách a 10 fintech společnostech analyzovaných na základě klientských očekávání získaných z odpovědí více než 8 000 bankovních klientů, kteří se našeho průzkumu zúčastnili.

Jak si vaše banka nebo fintech společnost stojí vůči konkurenci?

Součástí strategického plánování kterékoliv banky by se v nadcházející éře otevřeného bankovnictví umožněného PSD2 měly stát kompletní poznatky a detailní data příslušné země včetně dat o konkurentech, které shromáždila studie EMEA Digital Banking Maturity.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, pokud byste si přáli blíže diskutovat konkrétní výsledky vaší finanční instituce.