Prognózy

V půli cesty

Pololetní aktualizace Regulatorního přehledu pro finanční trhy na rok 2018

Po vydání naší klíčové publikace – ročního Regulatorního přehledu – na počátku roku 2018 přináší Deloitte EMEA Centrum pro regulatorní strategii jeho pololetní aktualizovanou verzi, která podrobně shrnuje, co se v oblasti regulace finančního trhu událo v první polovině roku 2018 a co nás ještě čeká.

Souhrn

Toto aktualizované vydání pojednává o hlavních regulatorních novinkách v oblasti finančních služeb, jichž jsme byli svědkem v první polovině roku 2018, a současně přináší náš pohled na to, co můžeme očekávat ve druhé polovině roku. Vrací se k mezioborovým a sektorově-specifickým tématům, kterými jsme se zabývali v Přehledu pro rok 2018, monitoruje jejich vývoj a zároveň otevírá řadu nových témat, jako jsou fintech či kultura ve společnostech poskytujících finanční služby.

Přehled zjištění

Za šest měsíců od vydání našeho Regulatorního přehledu pro rok 2018 se stalo mnohé.

Splnění řady regulatorních termínů

Účinné jsou směrnice a nařízení MIFID II, PRIIPs, BMR a GDPR a ještě letos můžeme očekávat směrnici o distribuci pojištění IDD. Některé společnosti se potýkaly s množstvím různých regulatorních termínů a v některých případech implementační programy stále probíhají, aby bylo možné přístupy jednotlivých firem optimalizovat. Objevily se nejasnosti ohledně informací, které musí firmy poskytovat v rámci nařízení EU o sdělení klíčových informací (PRIIPs), zatímco určité aspekty směrnice MIFID II byly odloženy. Většina termínů pro implementaci předpisů je za námi a pozornost orgánů dohledu se nyní více zaměří na jejich dodržování.

Příprava na Brexit

Přestože v určitých oblastech bylo dosaženo pokroku, nejistota ohledně odchodu Velké Británie z EU dosud přetrvává. Na politické úrovni bylo schváleno přechodné období, ale vzhledem k tomu, že dosud není právně závazné, většina firem nadále zpracovává aktuální krizové plány. Firmy, které přesídlují do EU27, spoléhají na spojování stávajících subjektů nebo zakládání nových a ujišťují se, že budou mít do března 2019 potřebnou infrastrukturu a zaměstnance. Velká Británie se snažila prosadit systém „vzájemného uznání“ pro regulaci finančních služeb, ale prozatím byla EU odmítnuta. Britská vláda nicméně souhlasila s poskytnutím režimu dočasných povolení pro firmy, které mají pasportizaci pro Británii, a s přijetím zákonů pro zajištění kontinuity smluv, aby firmám v těchto otázkách zajistila z britské strany určitou jistotu.

Zaměření dohledu na obchodní modely

Obchodní modely firem nadále budí pozornost a čím dál častěji se stávají předmětem běžných kontrolních analýz orgánů dohledu a součástí jejich posudků. Evropská centrální banka dokončila prověrku bankovních obchodních modelů, ale zveřejnění jejích závěrů se neočekává. Prověřování obchodních modelů ze strany FCA nadále pokračuje a revize úvěrů s vysokými náklady vedla k zákazu určitých aspektů obchodních modelů, které byly vyhodnoceny jako neférové. Orgány dohledu věnují stále častěji pozornost významu technologií při formování obchodních modelů firem a v budoucnu očekáváme další nárůst zájmu kontrolních orgánů o tuto oblast.

Ochrana dat, inovace a ochrana spotřebitele

Květnový termín směrnice GDPR přitáhl velkou pozornost k metodám, které firmy používají na ochranu dat. K žádnému případu vymáhání předpisů v této oblasti prozatím nedošlo, avšak narůstající důležitost ochrany dat a soukromí bude znamenat, že každé porušení směrnice GDPR vyvolá silnou odezvu. Zároveň pozorujeme, že regulátoři čím dál podrobněji zkoumají využití umělé inteligence ve firmách. Orgány FCA a PRA publikovaly dokumenty, v nichž vyjádřily svá očekávání od řízení rizik firem při algoritmickém obchodování. Evropská komise také oznámila, že do konce roku 2018 připraví svůj přístup k problematice umělé inteligence. Veliký zájem o kryptoměny neunikl ani regulatorním orgánům, a tak se na ně začínají také více zaměřovat.

Zranitelnost zákazníků

Orgán FCA přistoupil k začlenění zranitelnosti spotřebitelů do svého běžného regulatorního přístupu. Na základě revize úvěrů s vysokými náklady navrhl cenový limit pro produkty typu rent-to-own a uvedl, že spotřebitele je třeba chránit. Podobné výsledky očekáváme i v případě závěrů studie o kontokorentních úvěrech a cestovním pojištění. Orgán IOSCO vydal zprávu o zranitelnosti investorů v důchodovém věku a v pracovním plánu orgánu EIOPA byly vyjádřeny obavy ohledně přístupu zranitelných zákazníků k pojistným produktům. Další evropské orgány dohledu vznesly podobné obavy v rámci společné zprávy na téma Big Data.

Kybernetická rizika a odolnost

ECB vydala framework pro testování odolnosti bank vůči kybernetickým útokům (TIBER), zveřejnila konzultaci ohledně očekávaného dohledu nad kybernetickou odolností (CROE) pro infrastruktury finančních trhů a spustila Evropský výbor pro kybernetickou odolnost. Orgán pro obezřetnostní regulaci (PRA) ve Velké Británii zdůraznil rizika vyplývající z nových platebních služeb a rozvoje otevřeného bankovnictví. Orgán FCA označil „bezpečnost dat, odolnost a outsourcing“ za mezioborovou prioritu a uvedl, že se bude nadále věnovat provozní odolnosti firem a kontrolním mechanismům outsourcingu. Ve druhé polovině roku by měl orgán jednotného mechanismu dohledu (SSM) vydat kybernetická očekávání pro banky, na které dohlíží. Totéž očekáváme i od britských regulátorů.

Řízení rizik na základě interních modelů

Řadu novinek jsme zaznamenali v oblasti interních firemních modelů. Orgán EIOPA znovu potvrdil své plány rozšířit rozsah svého zaměření i na sbližování těchto modelů. Uvedl, že zvažuje kalibraci firemních modelů pomocí referenčního srovnávání, a v květnu vydal první studii na téma modelování tržního a kreditního rizika. Ve Velké Británii orgán PRA vyjádřil obavy ohledně způsobu, jakým pojišťovny modelují investice do nelikvidních aktiv. V bankovním sektoru pokračovala ECB v projektu TRIM, který by měl pokračovat do roku 2019. Orgán PRA také finalizoval soubor zásad pro modely řízení rizik pro stress testing bank a nyní zvažuje rozšíření těchto zásad i na všechny ostatní modely.

Považujete tyto informace za užitečné?