Global IFRS Insurance Survey 2018

Článek

Globální průzkum IFRS v pojišťovnictví 2018

Odpočítávání do data účinnosti IFRS17 v roce 2021 započalo

Jak se na nový režim účetního výkaznictví rok po zveřejnění IFRS 17 a přibližně dva roky před datem jeho účinnosti 1. ledna 2021 pojišťovny po celém světě připravují?

Aktuální globální průzkum Deloitte zaměřený na stav implementace IFRS v pojišťovnictví nabízí komplexní náhled na postoje a připravenost pojišťoven na přijetí standardu IFRS 17.

Průzkum, který pro Deloitte realizovala Economist Intelligence Unit (EIU), se zaměřil na stanoviska 340 vedoucích manažerů ze sektoru pojišťovnictví v Severní Americe, Evropě a Asii i jejich vnímání rozsahu a složitosti této významné regulatorní změny, včetně časového rámce pro systémovou implementaci nezbytnou pro zajištění regulatorního souladu.

Globální průzkum IFRS v pojišťovnictví 2018

Klíčová zjištění:

  • Času na přípravu je tak akorát
    Globální pojišťovny opatrně vyjádřily své přesvědčení, že stanovený termín implementace splní, přičemž 90 % se domnívá, že k 1. lednu 2021 bude připraveno. Z tohoto počtu je celkem 45 % silně přesvědčeno o tom, že implementaci dokončí včas, přičemž v případě zdravotního pojištění jsou si v tomto ohledu jistější než v případě životního pojištění (60 % vs. 37 %). Z regionálního hlediska jsou si pak jistější evropští hráči než respondenti z ostatních regionů.
  • Budou nezbytné technologické úpravy
    Celkem 87 % pojišťoven je přesvědčeno, že jejich systémové technologie bude nutno upgradovat, aby dokázaly zpracovat nová data a provádět výpočty, jež jsou pro zajištění souladu nezbytné. Zpracování datových vstupů je rovněž respondenty považováno za největší technologickou výzvu.
  • Rozpočty počítají s vysokými náklady na implementaci
    Z hlediska rozpočtu má již většina pojišťoven svoji představu o implementačních nákladech, přičemž výsledky průzkumu naznačují, že výdaje budou výrazně vyšší, než se očekávalo v minulém průzkumu v roce 2013. Celkem 35 % pojišťoven očekává, že jejich výdaje na zajištění souladu přesáhnou 50 milionů EUR, přičemž výdaje v této výši očekávalo před pěti lety pouze 7 % dotazovaných.

Globální průzkum IFRS v pojišťovnictví 2018

O průzkumu

Deloitte pověřil EIU, aby realizovala globální průzkum mezi celkem 340 vedoucími manažery sektoru pojišťovnictví a shromáždila tak názory reprezentativního vzorku odvětvových expertů. Průzkum byl realizován v únoru a březnu 2018 s cílem získat názory předních pojišťoven na rozsah a celkovou komplexitu implementace standardu IFRS 17.

Z geografického hlediska se průzkum zaměřil na respondenty z Kanady, Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, Japonska, Švýcarska, Španělska, Nizozemí, Číny, Jižní Koreje a USA. Průzkum zahrnuje široké spektrum pojišťoven různých velikostí dle čistého předepsaného pojistného, včetně společností poskytujících životní, neživotní, kompozitní a zdravotní pojištění a zajišťovny.

Letošní průzkum je třetím ze série zaměřené na mapování postojů a připravenosti pojišťovacího sektoru na přijetí standardu IFRS 17. První průzkum nazvaný Winning the waiting game? byl publikován v roce 2012. Další průzkum Gaining momentum byl publikován poté, co v červnu 2013 IASB vydal druhý zveřejněný návrh (ED) nového standardu IFRS upravujícího pojistné smlouvy.

Považujete tyto informace za užitečné?