Inside Magazine Risk Global Edition 2018

Článek

Magazín Inside – Rizika ve finančním sektoru

Globální edice, únor 2018

Vítejte u čtvrtého mezinárodního vydání časopisu Deloitte Inside, věnovaného primárně problematice řízení rizik a governance v období akcelerující digitalizace a technologizace finančního sektoru. Cílem autorského týmu bylo poskytnout top managementu i odborníkům nejen z oblasti governance, řízení rizik, compliance a interního auditu ve finančních institucích vhled a informace, které jim napomohou úspěšně překonat klíčové výzvy, kterým budou v nadcházejícím období čelit. 

Očekávalo se, že uplynulý rok bude ve finančním sektoru obdobím nejistoty. Když se však podíváme před sebe do roku 2018, zdá se, že valná většina výzev i nejistot nadále přetrvává. Do roku 2018 se totiž koncentruje množství regulatorních iniciativ, které se společně dotknou všech sektorů finančních služeb.  

Ekonomické prostředí, konkurence, regulatorní změny i technologický vývoj budou i nadále vyvíjet rostoucí tlak na tradiční obchodní modely napříč celým odvětvím.

V tomto vydání Inside se zabýváme klíčovými tématy, jako jsou:

  • Zvládání komplexního regulatorního prostředí v sektoru finančních služeb v roce 2018
  • Formulace strategické odpovědi na nerovnoměrnou implementaci Basel standardů
  • Jak evropská regulace elektronické identity a důvěryhodných služeb („trust services“) pro elektronické transakce posílí růst digitální ekonomiky
  • Jak se bude lišit budoucnost řízení rizik ve finančním sektoru od dnešního pojetí a co to pro instituce bude znamenat
  • Nástup segmentu řízených služeb (tzv. „managed services“) jako reakce na rostoucí tlak na stávající operační model útvarů řízení rizik a compliance
  • Další rozvoj risk governance na úrovni řídících orgánů banky s cílem splnění nových požadavků na celkový dohled nad řízením rizik 
  • Využívání RegTech řešení pro transformaci útvarů compliance a řízení rizik
  • Jak čelit kybernetickým hrozbám zítřka
  • Řízení rizik vyplývajících z „algoritmické revoluce“

Dnešní prostředí nutí finanční instituce stále více přehodnocovat a transformovat způsoby, jakým řídí rizika, za silnějšího využití nových technologií, s cílem dosažení vyšší účinnosti a efektivity fungování útvarů řízení rizik a compliance.  

Více o těchto klíčových tématech a další zajímavé informace najdete na stránkách Inside magazínu. Věříme, že vás publikace zaujme.

PDF - 17 MB

Obsah tohoto vydání (k dispozici v anglickém jazyce)

Part 01 | From a strategic and regulatory perspective

Part 02 | From a digital perspective

Part 03 | From a governance and compliance perspective

Považujete tyto informace za užitečné?