June 2018 – CEO/CFO/COO/CHRO edition

Článek

Magazín Inside – Disrupce, regulace a virtuální pracovní síla

Edice CEO/CFO/COO/CHRO, červen 2018

Vítejte u šestého mezinárodního vydání časopisu Deloitte Inside, ve kterém se zaměřujeme na některé aktuální disruptivní trendy a způsoby, jak mohou firmy využít svoji strategii a schopnosti svých lidí pro akceleraci rozvoje a budování základů pro budoucnost.

Naše každodenní činnosti i výsledky budou i nadále ovlivňovány průlomovými změnami na trhu, technologickými inovacemi a regulatorními aspekty. Dosažení plné digitální transformace vyžaduje nové technologie, nové procesy a změny napříč celou organizací. Věříme, že vize, kterou naleznete na stránkách tohoto vydání Inside, vám napomůže při dalším nastavení positioningu vaší instituce i samotné realizaci potřebných změn. Jsme přesvědčeni, že i přes trvající nízké úrokové sazby, tržní volatilitu a rostoucí sofistikovanost klientů uchopí mnohé společnosti nová regulatorní nařízení (především MiFiD II) jako příležitost, a nebudou je vnímat jako hrozbu. V tomto vydání najdete několik konkrétních a názorných příkladů, které tento předpoklad potvrzují.

Instituce, které na trhu nakonec uspějí, budou především ty, které optimálně zkombinují to nejlepší z digitálního světa se schopnostmi a talentem jejich týmů. Společnosti proto musí realizovat i kulturní změnu, která je stejně důležitá jako inovace v technologické oblasti. Ať už jde o strategii, přidanou hodnotu nebo kladené otázky, vše se točí kolem lidí – další vzdělávání a školení zaměstnanců i metody řízení týmů nebyly z hlediska přidané hodnoty vašemu podnikání nikdy tak zásadní jako dnes.

Neexistuje žádná unikátní technologie nebo přístup, které by vaší instituci umožnily vstoupit do digitální éry a jednoduše držet krok s kontinuálně se měnícími regulatorními požadavky. Společnosti naopak musí průběžně zjišťovat, jak se optimálně přizpůsobit novým disruptivním trendům a regulaci a jak při tom maximálně využít schopností svých lidí i svoji strategii. A právě tato schopnost představuje klíč k úspěchu, který budou potřebovat mít v ruce budoucí lídři.

Více o těchto klíčových tématech a další zajímavé informace najdete na stránkách Inside magazínu. Věříme, že vás publikace zaujme.

PDF - 11 MB

Obsah tohoto vydání (k dispozici v anglickém jazyce)

Part 01 | From market game-changers & tech innovations perspectives

Part 02 | From a regulatory perspective

Part 03 | From corporate strategies & people perspectives

Považujete tyto informace za užitečné?