Řešení

Digitální transformace za použití Bankovní identity

Řešení identifikace občanů

Co je bankovní identita?

 • Myšlenkou jednotné bankovní identity je umožnit obyvatelům digitální komunikaci se subjekty veřejného sektoru i soukromými společnostmi.
 • Služby by měly využívat stejné bankovní identifikační údaje, které klienti používají pro přístup ke službám a účtům své banky.
 • Bankovní identita by se měla používat nejen k digitální identifikaci, ale také k podepisování transakcí a dokumentů.
 • Slouží k digitalizaci a zjednodušení stávajících procesů, k nimž se váže povinnost fyzické identifikace klienta. Díky bankovní identitě budou obchodní procesy bezpečné, efektivní a snadné. Opadne nutnost návštěvy poboček nebo kontaktních míst.
 • Bankovní identita je v jiných zemích již běžně používaným řešením. Nejpokročilejšími trhy v Evropě jsou v současné době Skandinávské a pobaltské státy.

Co umožní využití bankovní identity?

Očekávaný rozsah služeb budoucího řešení bankovní identity. Česká bankovní asociace uvádí předpokládané spuštění v roce 2021.

     
Přihlášení klienta

Bankovní identita umožňuje přihlásit se a využívat internetové bankovnictví, služby elektronické veřejné správy a služby soukromých subjektů prostřednictvím jednotných přihlašovacích údajů. Klient k přístupu do klientské zóny soukromých poskytovatelů služeb používá bankovní přihlašovací údaje.

Přihlášení klienta a ověření identity klienta (KYC) pro účely AML

Bankovní identita poskytovatelům služeb umožňuje získat identifikační údaje klientů v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz. Poskytovatel získá bezpečně a online informace o klientovi – jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště. 

Digitální podpis v souladu s nařízením eIDAS

Bankovní identita splňuje oficiální závazné požadavky na elektronický podpis. Klient může podepsat dokument digitálně pomocí bankovní identity.

Personalizované služby

Další služby lze poskytovat na základě konkrétních potřeb klienta. 

Digitální identita v jiných zemích

Digitální identita je v jiných zemích běžně používaným řešením pro společnosti v nejrůznějších odvětvích.

image

Deloitte Akcelerátory


Právní vyjádření k úrovni elektronického podpisu.
Optimalizace návrhu možných využívaných služeb bankovní identity za účelem snížení dopadu na klienta.
Znalost oblastí a příkladů využití bankovní identity ve světě.
Zajištění technického návrhu a implementace.

Náš přístup k integraci

Jsme připraveni vám pomoct s návrhem a implementací daného řešení do vašeho prostředí.

 • Identifikace & Výběr procesů - Srovnání s referenčními procesy konkrétního odvětví, identifikace oblastí, kde může bankovní identita pomoci digitalizovat a optimalizovat současné procesy, a výběr relevantních procesů.
 • Návrh vhodných metod & Analýza dopadů - Navržení vhodných metod pro příslušné případy užití, tak aby splňovaly obchodní cíle a došlo k optimalizaci nákladů, provedení analýzy dopadů. 
 • Právní interpretace - Posouzení dostatečné úrovně elektronického podpisu pro konkrétní účel v případě, že je bankovní identita součástí procesu podepisování.
 • Dodatečné požadavky - Definování dodatečných potřeb a požadavků na procesy a bankovní identitu.
 • Návrh TO-BE procesu - Definování zákaznické cesty a návrh nových procesů.
 • Prototypy & Uživatelské testování - Definování cíle testování a cílové skupiny, příprava testovacích plánů a scénářů, provedení testování, zhodnocení a analýza výsledků testování a navržení řešení.
 • Návrh integrace - Návrh integrace se službami bankovní identity, identifikace dotčených systémů a dopadů na identity management.
 • Vývoj & Testování - Implementace daného řešení do prostředí klienta včetně otestovaní a spuštění do provozu.

Chcete vědět více o Bank ID? Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

Martin Hudos

Martin Hudos

Ředitel

Martin je ředitelem v týmu zaměřeném na systémovou integraci, IT architekturu a projektové řízení komplexních transformačních a ICT projektů společnosti Deloitte Česká republika. Dále má rozsáhlé zkuš... více

Tomáš Huml

Tomáš Huml

Senior manažer

Tomáš je vedoucí analytických týmů se specializací na bankovní sektor. Jeho specializací je návrh nových bankovních procesů či optimalizace stávajících. Mezi jeho specializace zahrnují: PSD2, Security... více