Řešení

Bankovnictví a cenné papíry

Skupina společnosti Deloitte pro odvětví finančních služeb (FSI) poskytuje individuální řešení vypracovaná na základě konkrétních požadavků organizací v sektoru bankovnictví a cenných papírů, které čelí komplexním problémům dnešního globálního trhu.

Známe vaše problémy. Sledujeme aktuální trendy a nové záležitosti a hodnotíme jejich dopad na naše klienty. Při poskytování služeb využíváme důkladnou znalost odvětví a odborné vědomosti a nabízíme vám pomoc při řešení vašich problémů.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se pod... více