Služby

Pojišťovnictví

Řízení regulatorních otázek a rizik je zásadní záležitostí, které věnují pozornost jak pojišťovny, tak organizace působící v sektoru bankovnictví a řízení investic. Úkolem těchto organizací bude zvýšení úrovně dodržování požadavků a podnikového řízení a zároveň zachování schopnosti využít stávající a nové možnosti růstu.

Skupina společnosti Deloitte pro odvětví finančních služeb (FSI) poskytuje pojišťovacím ústavům efektivní řešení a pomáhá jim využít možnosti, které se na novém světovém finančním trhu nabízí. Sledujeme aktuální trendy a nové záležitosti a hodnotíme jejich dopad na naše klienty. Využíváme důkladnou znalost odvětví a odborné vědomosti a nabízíme služby, které odpovídají potřebám našich klientů.

Aktuárské a pojišťovací služby

V novém století je po celé Evropě stále patrnější silný tlak vyvíjený na odvětví pojišťovnictví. Tradiční provozní model pojišťovacích společností není v současné době schopen reagovat na výzvy, kterým celé odvětví čelí. Je proto nutné vyvinout modely nové.

Actuarial & Insurance Solutions jsou specializovanou poradenskou skupinou společnosti Deloitte pro oblast pojišťovnictví a pojistné matematiky. Velmi silné zastoupení mají pracoviště členských firem organizace Deloitte zaměřená na pojistnou matematiku v Severní Americe, Evropě, na středním Východě, v Africe i v Asii a Tichomoří.

Actuarial Centre of Excellence (ACE) bylo zřízeno ve společnosti Deloitte Central Europe a jeho cílem je dále posilovat naši pozici v oboru poradenství pro pojišťovnictví a pojistné matematiky ve střední Evropě. Snažíme se využít naše schopnosti, odborné znalosti a zkušenosti nabyté při transformaci pojišťoven. Důraz klademe zejména na následující aspekty:

  • využití nejlepších odborníků v oblasti pojistné matematiky a poradenství v kombinaci s vhodnými znalostmi a postupy pro plnění obchodních závazků našich klientů,
  • schopnost analyzovat trhy, předkládat odhady jejich budoucího vývoje a na základě podrobných dat vymezovat jeho finanční dopady,
  • neustálé prohlubování znalostí rizikových modelů a zdrojů rizik ohrožující pojišťovny a v širším pojetí i jiné finanční instituce,
  • používání aktuárského a obchodního modelovacího softwaru, včetně TSM,
  • poskytování praktické pomoci s implementací transformačních programů zaštítěné prvotřídními odbornými službami zajišťovanými našimi pracovníky.

Kontakt

Karel Veselý

Karel Veselý

Ředitel

Karel je ředitelem poradenských služeb pro pojišťovnictví. Má 20 let zkušeností v pojišťovnictví a poradenství pro pojišťovny. V Deloitte Karel se svým týmem poskytuje pojišťovnám poradenství napříkla... více