Řešení

Správa aktiv

Dnešní trh správy aktiv je větší a mnohem dynamičtější, než kdy jindy. Rovněž konkurence v tomto sektoru je mnohem silnější.

Vedoucí subjekty na trhu:

  • dosahují výborné návratnosti investic
  • kontrolují provozní náklady
  • řídí rizika nových trhů, produktů a služeb
  • využívají přínos nových technologií
  • řídí složité, přeshraniční distribuční kanály
  • upevňují a rozšiřují ziskové vztahy se zákazníky

Naše skupina pro odvětví finančních služeb poskytuje společnostem zabývajícím se správou aktiv řešení takovýchto složitých problémů. Sledujeme aktuální trendy a nové záležitosti a hodnotíme jejich dopad na naše klienty. Využíváme důkladnou znalost odvětví a odborné vědomosti a nabízíme služby, které odpovídají potřebám našich klientů. Naše oddělení finančních služeb poskytuje služby sedmnácti globálním společnostem ze světové dvacítky těchto společností zabývajících se řízením aktiv.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se pod... více