Řešení

IFRS 17 – komplexní přístup k vykazování pojišťoven 

Náš český tým má 37 specialistů z řad auditorů, pojistných matematiků, IT specialistů, business i procesních analytiků a projektových manažerů, kteří zabezpečí dodání komplexních služeb, kde využijí své předešlé zkušenosti z projektů IFRS 17 u více než dvou desítek klientů z ČR i Evropy. Pro pojišťovny, které nechtějí pouze splnit požadavky IFRS 17, implementujeme automatizovaná řešení integrující finanční a pojistně-matematické funkce způsobem, jenž společnostem přináší hodnotu navíc v každodenním podnikání.

Ačkoliv pojišťovny podle IFRS 17 začnou vykazovat až od roku 2022, už nyní probíhají na pojistném trhu důkladné přípravy pro jeho implementaci. Úspěšné a včasné zavedení standardu tak vyžaduje komplexní spolupráci specialistů v oblastech pojistné matematiky, účetnictví, businessu, IT, risku a dalších.

Oblasti ve kterých nejčastěji pomáháme našim klientům

Aktuárské modelování

Vytvoříme nebo zoptimalizujeme vaše aktuárské modely pro životní i neživotní pojištění tak, aby byly připraveny na nástup IFRS 17.

Metodologie

Připravíme IFRS 17 metodologii, která přeloží obecné IFRS 17 principy tak, aby byly pochopitelné v prostředí vaší pojišťovny, a zároveň dodá potřebnou oporu pro integraci skupinových požadavků. Tato metodologie, bude také sloužit jako jasný podklad pro úpravy a vývoj vašich finančních, datových a pojistně-matematických systémů.

Dopadové studie

Dokážeme vám odpovědět na tu nejzásadnější otázku – jak se změní váš finanční výsledek po zavedení IFRS 17?

Grafická vizualizace a reporting

Interaktivními vizualizacemi v Tableau, PowerBI nebo QlikSense vám přiblížíme a ulehčíme náhled na výsledky, které IFRS 17 přinese.

Spolupráce s předními technologickými hráči

Jsme propojeni s těmi nejznámějšími hráči na trhu IT řešení pro IFRS 17. Deloitte je jako jediná firma z Big4 držitelem „SAS Global Platinum Partner“. Máme strategické partnerství se společnostmi SAP a Anaplan. Tato a další spojení nám umožní zaručit, že vámi vybrané řešení bude implementováno tak, aby odpovídalo vašim požadavkům a omezením.

Byznys analýza

Zanalyzujeme dopady do vámi využívaných IT systémů a nadefinujeme business požadavky, které sdělí potřeby businessu, budou odpovídat představám IT a zaručí efektivní naplnění a zavedení Standardu. Zároveň vám pomůžeme s nastavením řešení propojujícím lokální i skupinové IT s externími dodavateli.

Procesy

Pro hladké zavedení standardu využívající co nejvíce synergií s předešlými regulacemi vám pomůžeme nadefinovat a zoptimalizovat procesy spojené s uzávěrkou a efektivně je propojíme s dosavadním naplňováním směrnice Solvency II. S využitím detailního procesního návrhu budete následně schopni nastavit přesné načasování uzávěrky, které vám přinese požadovanou rychlost i přesnost. Podle našich zkušeností mohou mít lokální entity k dispozici například jen 10 dnů k vykázání IFRS 17 výsledků skupině.

Projektové řízení

Nabízíme podporu projektového řízení během implementace jak na lokální, tak na globální úrovni. Součástí našeho standardního přístupu je nejen řízení projektu a koordinace/informování jednotlivých projektových streamů a klíčových stakeholderů, ale také řízení projektových rizik, propojování dodavatelů potřebných IT řešení a plynulé „Hand over to operation“ po ukončení projektu.

Datové služby

Upravíme nebo pro vás navrhneme datový model, který bude odpovídat nejen potřebám standardu, ale také propojí všechny vaše nejdůležitější systémy.

Workshopy / školení

Pomůžeme vám i vašim zaměstnancům porozumět standardu a jeho dopadům pro vaši společnost.

Publikace:

Kontaktujte nás

Karel Veselý

Karel Veselý

Partner

Karel je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte zodpovědným za sektor pojišťovnictví v České republice. Karel se svým týmem poskytuje pojišťovnám poradenství například v oblasti IFRS 17, ID... více

Jakub Šiška

Jakub Šiška

Manažer

Jakub je manažer v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika specializující se na sektor pojišťovnictví. Jeho hlavním zaměřením je pojistná matematika. Jakub se aktuálně zaměřuje na porade... více

Miroslava Bednárová

Miroslava Bednárová

Senior konzultant

Miroslava je senior konzultant v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika specializující se na sektor pojišťovnictví. V současnosti se zaměřuje především na poradenství v oblasti nastavov... více