Řešení

IFRS 17 – komplexní přístup k vykazování pojišťoven 

IFRS 17 je nový účetní standard, podle jehož budou povinny pojišťovny vykazovat od roku 2023. Už nyní ale na pojistném trhu probíhají důkladné přípravy pro jeho implementaci. Úspěšné a včasné zavedení tohoto rozsáhlého standardu vyžaduje komplexní spolupráci specialistů v oblastech pojistné matematiky, účetnictví, businessu, IT, risku a dalších. Naši specialisté z řad auditorů, pojistných matematiků, IT specialistů, business i procesních analytiků a projektových manažerů mají komplexní zkušenosti z IFRS 17 projektů u více než dvou desítek klientů z ČR i Evropy. Jsme tedy schopni Vám zaručit dodaní komplexních služeb v oblasti IFRS 17 – od co nejjednodušších způsobů, jak naplnit požadavky IFRS 17, až po implementaci automatizovaných řešení integrující finanční a pojistně-matematické funkce tak, aby měli další přidanou hodnotu pro každodenní podnikání.

Oblasti ve kterých nejčastěji pomáháme našim klientům

Aktuárské modelování

Vytvoříme nebo zoptimalizujeme vaše aktuárské modely pro životní i neživotní pojištění tak, aby byly připraveny na zavedení IFRS 17.

Metodologie

Připravíme pro vás IFRS 17 metodologii, která přeloží obecné principy Standardu tak, aby byly pochopitelné v prostředí vaší pojišťovny, a zároveň dodá potřebnou oporu pro integraci skupinových požadavků. Takto postavená metodologie, bude také sloužit jako jasný podklad pro úpravy a vývoj vašich finančních, datových a pojistně-matematických systémů.

Dopadové studie

Dokážeme vám odpovědět na tu nejzásadnější otázku – jak se změní váš finanční výsledek po zavedení IFRS 17?

Grafická vizualizace a reporting

Interaktivními vizualizacemi v Tableau, PowerBI nebo QlikSense vám přiblížíme a ulehčíme náhled na výsledky, které IFRS 17 přinese.

Spolupráce s předními technologickými hráči

Jsme propojeni s těmi nejznámějšími hráči na trhu IT řešení pro IFRS 17. Deloitte je jako jediná firma z Big4 držitelem „SAS Global Platinum Partner“. Máme strategické partnerství se společnostmi SAP a Anaplan. Tato a další spojení nám umožní zaručit, že vámi vybrané řešení bude implementováno tak, aby odpovídalo vašim požadavkům a omezením.

Byznys analýza

Zanalyzujeme dopady do vámi využívaných IT systémů a nadefinujeme business požadavky, které nejen sdělí potřeby businessu, a zároveň budou odpovídat představám IT, ale současně zaručí efektivní naplnění a zavedení Standardu. Zároveň vám pomůžeme s nastavením řešení propojujícím lokální i skupinové IT s externími dodavateli.

Procesy

Pomůžeme vám nadefinovat a zoptimalizovat procesy spojené s uzávěrkou podle IFRS 17, tak aby probíhala co nejefektivněji. Pro hladké zavedení využijeme co nejvíce synergií s předešlými regulacemi a nové procesy propojíme s dosavadním naplňováním směrnice Solvency II. S využitím detailního procesního návrhu budete následně schopni nastavit přesné načasování uzávěrky, které vám přinese požadovanou rychlost i přesnost. Podle našich zkušeností mohou mít lokální entity k dispozici například jen 10 dnů k vykázání IFRS 17 výsledků skupině.

Projektové řízení

Nabízíme podporu projektového řízení během implementace jak na lokální, tak na globální úrovni. Součástí našeho standardního přístupu je nejen řízení projektu a koordinace/informování jednotlivých projektových streamů a klíčových stakeholderů, ale také řízení projektových rizik, propojování dodavatelů potřebných IT řešení a plynulé „Hand over to operation“ po ukončení projektu.

Datové služby

Upravíme nebo pro vás navrhneme datový model, který bude odpovídat nejen potřebám standardu, ale také propojí všechny vaše nejdůležitější systémy.

Workshopy / školení

Pomůžeme vám i vašim zaměstnancům porozumět standardu a jeho dopadům pro vaši společnost.

Publikace:

Kontaktujte nás

Karel Veselý

Karel Veselý

Partner

Karel je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte odpovědným za sektor pojišťovnictví v České republice. Karel se svým týmem poskytuje pojišťovnám poradenství například v oblasti IFRS 17, IDD... více

Pavel Piskáček

Pavel Piskáček

Director

Pavel je ředitel v oddělení finančního poradenství se 13-letou zkušeností, kde se zaměřuje na účetní poradenství pro pojišťovny, především k IFRS 17, a dále na finanční due diligence a akviziční porad... více