Článek

Neodkladná potřeba konvergence: Podpora informací v oblasti rizik v odvětví technologií, médií a komunikace

S narůstajícími konvergenčními tendencemi v odvětví technologií, médií a komunikace dochází k rapidním změnám. Trend sbližování může být zdrojem inspirace pro zcela nové obchodní modely, ale také může měnit strukturu hodnotových řetězců či přesouvat rozložení pravomocí.

Abyste byli schopni využít výhody, které konvergence nabízí, musíte být připraveni vypořádat se souvisejícími riziky. 

Vzhledem k tomu, že společnosti z odvětví technologií, médií a komunikace stále častěji pronikají na tuto novou půdu nabízející nevyzkoušené trhy, nejistá spojenectví či neznámé produkty, rizika, jimž musí čelit, se výrazně znásobují. Tato Bílá kniha poskytuje detailní informace o rizicích, kterým jsou společnosti z tohoto sektoru vystaveny, jakož i o způsobu, jímž je možné tato rizika řešit.      

Neodkladná potřeba konvergence: Podpora informací v oblasti rizik v odvětví technologií, médií a komunikace
Byl pro Vás tento článek přínosný?