Analýza

Age management

Dotazníkový průzkum ve věkové skupině nad 50 let

Vzhledem k postupujícímu demografickému vývoji nabývá téma age managementu na stále větší aktuálnosti, a to zejména s ohledem na zajištění optimálního využití potenciálu věkové skupiny 50+.

Dnes velmi často skloňované téma age managementu jsme se v Deloitte rozhodli prozkoumat ze sociologického pohledu. Formou polostrukturovaných rozhovorů jsme si vyslechli životní příběhy 75 zástupců věkové skupiny 50+, abychom si co nejlépe dokázali představit, jak starší zaměstnanci, nezaměstnaní či podnikatelé v České republice vnímají svou současnou životní a finanční situaci, co jim pomáhá uplatnit se na pracovním trhu a co jim naopak jejich postavení v pracovním procesu ztěžuje. 

Naše zjištění mimo jiné odhalila, že hlavním faktorem, který pomáhá této věkové skupině najít si a udržet si práci, je podpora blízkého okolí – rodiny, kolegů, známých, nadřízených nebo klientů. (69 %)

Druhým nejčastěji zmiňovaným faktorem byla zajímavá náplň práce, možnost seberealizace a učení se novým věcem. (32 %)

Na druhou stranu největší bariérou se ukázal být jejich vlastní mindset, tj. způsob myšlení, vnímání sebe sama a přijímání informací. (53 %)

Jaká jsou naše další zjištění? To se dozvíte v brožuře, kterou jsme v Deloitte k této studii zpracovali a kterou si můžete zdarma stáhnout.

Dotazníkový průzkum: věková skupina 50+ a trh práce, 2019
Považujete tyto informace za užitečné?