Novinky

Uzavřeli jsme partnerství s ABSL

Počínaje lednem 2017, Deloitte zahájil strategické partnerství s ABSL Česká republika (Association of Business Serviced Leaders). Společným cílem ABSL a Deloitte je podpora a růst sektoru center sdílených služeb, který je druhým největším zaměstnavatelem v ČR. Se svými 75 tisíci zaměstnanci očekává meziroční 25procentní růst v příštích letech.

Uzavřením spolupráce v oblasti strategického partnerství dojde k propojení znalostí i zkušeností, které přesně odpovídají sektoru podnikových služeb.

Společnost Deloitte ví, že její odborné znalosti a zkušenosti přesně odpovídají potřebám sektoru podnikových služeb.

Robotická automatizace procesů (RPA)

Tým společnosti Deloitte se vydal cestou robotické automatizace procesů již v roce 2012 a využívá zkušeností z více než 250 úspěšně dokončených projektů RPA. Členové ABSL budou těžit především ze zkušeností, které jsme načerpali při komplexních projektech velkého rozsahu a které jim pomohou pokračovat v rozvoji automatizace pomocí robotů. Deloitte vidí budoucnost RPA v její kombinaci s kognitivními řešeními.

Strategické lidské zdroje

Klíčovým faktorem úspěchu center podnikových služeb (SSC) jsou lidé. Vyspělé HR by mělo rozumět současným trendům, které mají dopad na lidské zdroje, a odpovídajícím způsobem reagovat. Mezi klíčové trendy patří změny ve způsobu organizace a řízení lidí v centrech podnikových služeb. Nové inovativní poznávací nástroje HR pomáhají pochopit, co se v týmech SSC skutečně děje, a to včetně motivačních a demotivujících faktorů a přesného rozpoznání, kdo má skutečný a pro obchodní činnost zásadní vliv.

Analytika lidských zdrojů

Analytika lidských zdrojů společnosti Deloitte předpovídá chování zaměstnanců v organizaci. Společnost Deloitte ví, že prediktivní datové modely mluví jasným jazykem, jsou schopné přesně předpovídat odchody pracovníků a jejich důvody, nemoci a další významné události v životě SSC.

Experimentální laboratoř HR

Experimentální laboratoř společnosti Deloitte zve poskytovatele inovativních HR řešení k účasti na pilotních projektech s našimi klienty. Členové experimentální laboratoře stanovují budoucí standardy řešení v HR.

Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články