Článek

Dopady pandemie na ženy

Až 77 % žen zaznamenalo v důsledku pandemie zvýšené pracovní vytížení. Více než polovina plánuje do dvou let opustit své současné zaměstnání. Hlavním důvodem je zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Přetížení, vyhoření, nemožnost oddělit pracovní a osobní život a více se soustředit na wellbeing. Pandemie covidu-19 velmi silně dopadla na pracovní i osobní život žen. Podle průzkumu Deloitte, do nějž se zapojilo 5 tisíc žen z 10 zemí, se krizové období negativně podepsalo nejen na jejich osobním rozpoložení, ale současně i na jejich vztahu k zaměstnavateli.

Většina respondentek měla pocit, že musí být v práci „neustále“ – 63 % žen soudí, že je jejich zaměstnavatel hodnotil na základě množství času, které stráví online, a nikoli podle kvality jejich práce. Přitom pouze 22 % žen si myslí, že jim jejich zaměstnavatelé pomohli stanovit jasné hranice mezi pracovním a osobním životem. I díky tomu je více než polovina z dotázaných méně optimistická ohledně svých kariérních vyhlídek a do dvou let plánuje opustit své současné zaměstnání.

Další klíčová zjištění:

  • Pouze třetina respondentek považovala svou duševní pohodu za dobrou, případně extrémně dobrou – v době před pandemií to přitom bylo 68 %. Celých 47 % žen připustilo, že během pandemie měly méně času na své koníčky.
  • Více než polovina respondentek zažila v minulém roce nějakou formu obtěžování nebo mikroagresi, ať už ve formě zpochybňování jejich úsudku, protože jsou ženy, nebo v podobě pohrdavých či sexuálních komentářů. Průzkum ukázal, že tyto události ženy zaměstnavatelům často nenahlásí, neboť mají obavy z kariérního postihu.
  • Z průzkumu vyplývá, že u LGBT+ žen je téměř čtyřikrát větší pravděpodobnost, že zažily vtipy sexuální povahy.
  • Pozitivní zprávou je, že existují organizace, v nichž panuje inkluzivní firemní kultura a které podporují ženy v jejich kariérním rozvoji.  Ženy, které pracují pro tyto organizace, vyjádřily vyšší úroveň duševní pohody, motivace, produktivity a loajality vůči svým zaměstnavatelům. Nicméně, pro takovéto společnosti pracují pouze 4 % respondentek.
2021 Deloitte Global Women @ Work Report

image

Považujete tyto informace za užitečné?