Perspektivy

Flexibilní práce

Flexibilní pracovní podmínky a prostředí jsou jedním ze základních pilířů budoucnosti práce. Koncepty jako hybridní pracovní model (kombinace práce z domova a na pracovišti), digitalizované a automatizované procesy, nebo individualizovaný nábor, onboarding či vzdělávání jsou v dnešním světě, kdy firmy soutěží o zaměstnance, klíčové.

Důležitým faktorem je i demografická obměna pracovní síly, jelikož pro zástupce generace Z, kteří právě vstupují na pracovní trh, je právě flexibilita tím nejdůležitějším kritériem. Takové nastavení, kdy zaměstnanci mají autonomii nad svými úkoly a mohou si zvolit místo a čas výkonu své práce navíc výrazně přispívá k jejich wellbeingu, což se propisuje i do jejich výkonnosti a výsledků. Flexibilní podmínky navíc firmám umožňují nabídnout práci i osobám, které nemohou pravidelně docházet na pracoviště, mezi které patří například rodiče pečující o malé děti.

A právě na tento segment pracovní síly se v roce 2023 Deloitte ve spolupráci s platformou MUMDOO zaměřil a uskutečnil unikátní průzkum, který byl následně představen veřejnosti, médiím, odborníkům i politikům. Mezi klíčová zjištění průzkumu patří:

 • Pouze 45 % žen na mateřské nebo rodičovské dovolené, které projevily zájem, aktuálně pracuje
 • 61 % žen s dítětem mladším dvou let má buď jen nárazové hlídání nebo dokonce žádné
 • Ženy během rodičovské dovolené preferují především zkrácené úvazky (49 %) a projektovou spolupráci (27 %), přičemž výše takového úvazku se liší s ohledem na věk dítěte a jeho schopnost zvládnout odloučení od matky
 • V prvních dvou letech života dítěte by si ženy přály hlavně flexibilní částečné úvazky formou dohod (36 %) nebo nárazovou projektovou práci (33 %), realita je však jiná. 55 % matek dětí do 2 let nepracuje, ač by si to přálo. Navíc se jen 12 % z nich daří najít flexibilní částečné úvazky, spolu s dalšími 14 %, které mají možnost pracovat projektově
 • 74 % českých žen, které během mateřské či rodičovské dovolené pracují, nepůsobí u svého původního zaměstnavatele. Toto procento je podobně vysoké, ať už se jedná o firmu velkou (81 %), střední (85 %) či malou (76 %) nebo startup (73 %)
 • 63 % žen uvedlo, že se necítí být dobře informováno o aktuálních pracovních nabídkách a možnostech u svého zaměstnavatele

“Dvě třetiny žen s dítětem mladším dvou let má buď pouze nárazové hlídání nebo dokonce žádné. Pokud tedy chtějí pracovat mimo tuto dobu, jde to jen během spánku dítěte nebo po večerech, což vyžaduje flexibilní a často nárazový režim práce i alternativní pracovní úvazky. A přesně ty české firmy umožňují minimálně, přestože je to v řadě západních zemích běžný standard. Jestli byla pandemie koronaviru v něčem užitečná, tak možná právě v tom, že nám ukázala, že když firma skutečně chce, tak flexibilní způsob práce zvládne nastavit a umožnit,” říká spoluautorka výzkumu Andrea Hermanová, která působí jako seniorní konzultantka v týmu Poradenství lidského kapitálu ve společnosti Deloitte. 

image

Lucie Bášová, Olga Richterová, Andrea Hermanová a Kristýna Cejnarová během setkání k prezentaci výsledků průzkumu  

Aktuálně je doma s malými dětmi 74 000 osob na mateřské dovolené a 283 000 lidí na rodičovské dovolené, přičemž se z 98 % jedná o ženy. Během péče o malé děti a pobírání příspěvku je možné pracovat formou dohody, jako OSVČ a při dodržení určitých pravidel i na hlavní pracovní poměr.

“Z naší praxe mohu potvrdit, že se na nás obrací čím dál více firem s tím, abychom jim pomohli v jejich společnostech nastavit procesy i atmosféru pro flexibilní úvazky, efektivnější plánování pracovní síly zaměstnanců i posilování diverzity a inkluze. Největší bariérou bývá často změna mindsetu,” je přesvědčena Andrea Hermanová. Podle ní by měl ale vynaložit daleko větší úsilí rovněž stát, zejména v oblasti odbourávání systémových překážek a zvýhodňování flexibilních a zkrácených úvazků.

"Řada firem se svým přístupem připravuje o nedostatkový lidský kapitál a stát se ochuzuje o obrovský ekonomický potenciál. Česko má dlouhodobě jednu z nejnižších nezaměstnaností v celé EU. Na trhu tak chybí desítky tisíc pracovníků a pracovnic, které firmy zoufale hledají, zatímco stovky tisíc žen pečujících o děti by rády pracovaly, ale na trhu neexistují flexibilní a adekvátní pracovní příležitosti,” dodává s tím, že návrat do práce je důležitý i s ohledem na psychické zdraví matek.

V poradenství pro oblast lidského kapitálu máme v Deloitte bohaté zkušenosti s implementací pro-rodinného pracovního prostředí, efektivního nastavení hybridního modelu práce i řízení změn. Rádi pomůžeme nastavit flexibilní pracovní podmínky a pracoviště i ve vaší firmě. 

Co je klíčové pro nastavení flexibilních pracovních podmínek a pracoviště?
 1. Umožnění alternativních forem spolupráce a částečných úvazků
 2. Zavedení efektivního hybridního modelu práce
 3. Digitalizace pracovního prostředí a zavedení technologií umožňující vzdálenou práci
 4. Podpora a vzdělávání manažerů v řízení hybridních týmů
 5. Nastavení efektivního komunikačního rámce pro zaměstnance

Považujete tyto informace za užitečné?