Článek

Globální řízení pracovní síly

Osvědčený přístup ke společnostem pro globální zaměstnávání (GEC – global employment company)

Březen 2018

V tomto příspěvku se zabýváme tím, jak se využívání společností pro globální zaměstnávání vyvíjelo v čase, jaké hlavní faktory je třeba zvážit při rozhodování, zda je společnost pro globální zaměstnávání pro klienta to pravé a zda by nebyly vhodnější jiné modely nasazení nebo poskytování služeb.

Představujeme také náš přístup k zodpovězení otázky „využít, či nevyužít společnosti pro globální zaměstnávání?“, uvádíme podrobnosti o některých klíčových faktorech úspěchu společností pro globální zaměstnávání a upřesňujeme, jaké kroky by měly podniknout organizace, které již společnost pro globální zaměstnávání mají, ve světle celosvětového podnikového řízení a odpovědné debaty o daních.

Mezi hlavní body patří následující:

  • Proč organizace využívají společnosti pro globální zaměstnávání a jaké jsou v současné době preferované lokality, kde je založit – důvody pro založení společnosti pro globální zaměstnávání se postupem času změnily a typické lokality společností pro globální zaměstnávání zrovna tak.
  • Co je třeba zvážit při určování, zda je společnost pro globální zaměstnávání to pravé řešení, a alternativy ke společnosti pro globální zaměstnávání – klíčové otázky, které je třeba vzít v úvahu, a využití jiných modelů nasazení nebo poskytování služeb jako alternativa ke společnosti pro globální zaměstnávání.
  • Osvědčený postup pro založení společnosti pro globální zaměstnávání a faktory ke zvážení pro organizace, které již společnost pro globální zaměstnávání mají – co mít v současném klimatu na paměti, aby byla společnost pro globální zaměstnávání úspěšná, a jaké kroky by organizace měla zvážit, pokud již společnost pro globální zaměstnávání má.
Považujete tyto informace za užitečné?