Analýza

Globální trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2016

Nová organizace: odlišná designem

Konkurenceschopné organizace se dnes utvářejí kolem vysoce schopných týmů řízených novým modelem managementu a vedených kulturně rozmanitými lídry. Jsou „odlišné designem“. Našeho letošního průzkumu v oblasti lidského kapitálu se účastnilo více než 7 000 lídrů z oblasti lidských zdrojů a byznysu ze 130 zemí. Výsledkem je 10 trendů v oblastech, jako jsou organizační design a kultura, vzdělávání, leadership, složení pracovní síly a schopnosti HR útvarů jako takových.

Je vaše organizace připravena?

Globální změny radikálně přetvářejí pracoviště, pracovní sílu i samotnou práci. Po letech usilovné snahy zlepšovat angažovanost zaměstnanců a jejich retenci, zdokonalovat leadership a vytvářet smysluplnou kulturu vidí vedení společností potřebu organizaci koncipovat zcela jinak.

Přeměnu HR funkce a organizace ovlivňují čtyři vlivné síly – od demografických změn a vzestupu digitálních technologií po rychlé inovace byznys modelů a společenské změny měnící vztah mezi zaměstnavateli a zaměstnanci – a vytváří tak výzvy a potenciální řešení zcela odlišné od těch, kterým čelily předchozí generace lídrů.

Stáhněte si PDF v angličtině

Interaktivní dashboard trendů v oblasti lidského kapitálu

Tento užitečný nástroj vám umožní reagovat na 10 trendů roku 2016 tak, že si stanovíte výchozí bod pro Vaši současnou HR funkci a porovnáte odpovědi Vaší společnosti s odpověďmi více než 7 000 účastníků letošního průzkumu.

Jak to funguje

Použijte dashboard pro ohodnocení každého z trendů podle jeho důležitosti pro Vaši organizaci a připravenosti Vaší organizace na něj reagovat. Můžete rovněž vytvořit výchozí bod pro současný stav vašeho HR a vybrat si společnosti, se kterými chcete své odpovědi porovnat, a to na základě regionu, země, velikosti organizace a odvětví. Své odpovědi a vzorky pro porovnání můžete libovolně upravovat.

Byl pro Vás tento článek přínosný?