Analýza

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2018

Společensky odpovědné firmy na vzestupu

Firmy už nejsou posuzovány jen podle toho, jak jsou úspěšné, klíčové je, jaký dojem zanechává jejich podnikání na společnost jako celek. Prozkoumejte trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2018, zjistěte, jaké trendy jsou klíčové pro Českou republiku.

Tři hlavní důvody, které stojí za měnícím se přístupem firem

  1. Generace mileniálů je stále náročnější. Tradiční kariérní modely začínají být zastaralé, nová generace vyžaduje v práci pocit osobní pohody i personalizované a flexibilní odměňování.
  2. Nedostatek lídrů ve firmách. Společnost začíná od podniků vyžadovat aktivní podíl na řešení společenských problémů. To se týká trendů prodlužující se délky života, hybridní pracovní síly a společenské odpovědnosti, která v případě selhání může vést k poškození reputace, odlivu zákazníků i potenciálních zaměstnanců.
  3. Technologická změna. Nové technologie vytvářejí příležitosti, ale zároveň mohou mít nepředpokládané důsledky. Touto změnou se zabývají trendy rostoucí robotizace a implementace umělé inteligence, propojeného pracoviště a zaměstnaneckých dat.

Z letošního průzkumu vyplývá, že finanční výsledky či kvalita poskytovaného zboží a služeb již nehraje při hodnocení firem takovou roli. Na významu naopak nabírá vztah se zaměstnanci, zákazníky, lokálními komunitami i dopad na společnost jako takovou. V popředí je i zapojení vedení do strategických projektů nebo práce s daty, která pro HR oddělení představuje velkou příležitost.

2018 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout studii (PDF)

Průzkum Deloitte: V Česku je nejdůležitější trend well-being

Nejvýraznější český trend letošního roku? Pro 92 % respondentů jednoznačně well-being, tedy osobní pohoda v práci. Význam, který je mu v českém měřítku přisuzován, odráží současnou situaci na tuzemském pracovním trhu. Co dalšího hraje prim? Projděte si nejzajímavější statistiky z ČR i názory expertů Deloitte na práci s daty, kariéru 21. století, odměňování či robotiku v HR. 

Stáhněte si průzkum Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu v České republice a ve světě.

2018 Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu v ČR

Stáhnout studii (PDF)

Deloitte na HR Meetingu 2018: Nejnovější trendy v řízení lidí a firem

6 workshopů, 17 řečníků, více než 200 účastníků, nové trendy v oblasti lidského kapitálu, témata jako osobní pohoda v práci, inovace, technologie či digitální transformace – taková byla HR konference, která se v květnu uskutečnila v Praze. Přinášíme vám reportáž z akce i výběr toho nejdůležitějšího, co na setkání byznys a HR lídrů zaznělo.

Stáhněte si prezentaci Sarah Cuthill z Deloitte USA

Prezentace Sarah Cuthill z Deloitte USA

Stáhnout prezentaci (PDF)

Rozhovor se Sarah Cuthill v Moderním řízení

Před deseti lety svět vstupoval do recese, největší výzvou bylo vyrovnat se s finanční krizí a nasměrovat klienty k cestám, jak se s nimi vypořádat. Podniky tenkrát musely řešit, jak ušetřit náklady a přitom nepřijít o největší talenty. „Byla to velmi napjatá doba, firmy zpomalovaly růst počtu zaměstnanců, hodně z nich muselo zrušit rozvojové programy pro své pracovníky. Vedení firem jsme pomáhali nedělat špatná rozhodnutí,“ řekla Sarah Cuthill pro časopis Moderní řízení.

Přečtěte si rozhovor se Sarah o amerických ženách v top managementu, mileniálech i práci s talenty, které se v Deloitte věnuje už 16 let.

Sarah Cuthill, Moderní řízení