Analýza

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2018

Společensky odpovědné firmy na vzestupu

Firmy už nejsou posuzovány jen podle toho, jak jsou úspěšné, klíčové je, jaký dojem zanechává jejich podnikání na společnost jako celek. Prozkoumejte trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2018, podívejte se na výsledky průzkumu, do něhož se zapojilo 11 000 respondentů ze 124 zemí světa včetně České republiky.

Tři hlavní důvody, které stojí za měnícím se přístupem firem

  1. Generace mileniálů je stále náročnější. Tradiční kariérní modely začínají být zastaralé, nová generace vyžaduje v práci pocit osobní pohody i personalizované a flexibilní odměňování.
  2. Nedostatek lídrů ve firmách. Společnost začíná od podniků vyžadovat aktivní podíl na řešení společenských problémů. To se týká trendů prodlužující se délky života, hybridní pracovní síly a společenské odpovědnosti, která v případě selhání může vést k poškození reputace, odlivu zákazníků i potenciálních zaměstnanců.
  3. Technologická změna. Nové technologie vytvářejí příležitosti, ale zároveň mohou mít nepředpokládané důsledky. Touto změnou se zabývají trendy rostoucí robotizace a implementace umělé inteligence, propojeného pracoviště a zaměstnaneckých dat.

Z letošního průzkumu vyplývá, že finanční výsledky či kvalita poskytovaného zboží a služeb již nehraje při hodnocení firem takovou roli. Na významu naopak nabírá vztah se zaměstnanci, zákazníky, lokálními komunitami i dopad na společnost jako takovou. V popředí je i zapojení vedení do strategických projektů nebo práce s daty, která pro HR oddělení představuje velkou příležitost.

2018 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout studii (PDF)

Zajímá vás více? Podívejte se na další trendy v oblasti lidského kapitálu.
Stáhněte si studii Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2018: Společensky odpovědné firmy na vzestupu

Byl pro Vás tento článek přínosný?