Analýza

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019

Zaměřte se na lidský přístup

V loňském roce se trendy v oblasti lidského kapitálu točily kolem témat souvisejících se společensky odpovědnou organizací. Posláním takové organizace je nejen vytvářet zisk, ale také brát ohled na životní prostředí a společnost, kterou tvoří zaměstnanci, zákazníci, ale i celé komunity, v nichž působí.

Oproti tomu letos respondenti vnímají, že se ekonomické, sociální a politické otázky zintenzivnily. Důraz na společenskou odpovědnost a lidský přístup k zaměstnancům je stále silnější. Co ale tento lidský přístup znamená? Firmy se začínají primárně soustředit na pětici témat: smysl práce, etické a férové jednání, spolupráce a vztahy, osobní růst a transparentnost a otevřenost.

České i světové firmy se v tomto ohledu zabývají následujícími oblastmi:

  • Budoucnost pracovní síly. Jak se přizpůsobit silám, které mění pracovní pozice a jejich náplň, určují podobu otevřeného talentového trhu a přetváří způsoby, jakými se lidé učí?
  • Budoucnost organizace. Jak se mohou společnosti přizpůsobit komplexitě současné doby
    a vybudovat propojené týmy a schopné lídry, kteří budou schopni pružně reagovat na potřeby trhu?
  • Budoucnost HR. Jak transformovat schopnosti HR a technologie, které používá, aby dokázalo změnit přístup k lidským zdrojům v rámci celé organizace?

Chcete se o zmíněných tématech dozvědět více? Přečtěte si naši studii Globální trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2019. K dispozici je také v interaktivní podobě.

2019 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF (EN, 50.5 MB)