Analýza

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020

Lidský přístup v digitálním světě a hledání nového potenciálu i smyslu práce po globální pandemii 

Zatímco loni se trendy v oblasti lidského kapitálu zaměřily především na lidský a společensky odpovědný přístup k zaměstnancům, zákazníkům i celé komunitě, v níž firma působí, letos se stáčí více k technologiím. Důraz na lidský přístup je i nadále klíčový, otázkou ale je, jak ho zachovat či posílit ve světě, který je čím dál tím více ovlivněn technologiemi a aktuálně se navíc vzpamatovává po globální pandemii koronaviru. Právě krize totiž vyzdvihla do popředí témata, jakými jsou například efektivní soužití lidí a technologií v týmech či sounáležitost zaměstnance se společností, v níž působí. Přání a potřeby jedince i potřeba wellbeingu jako součást práce samotné jsou pak další atributy, které budou letos hrát prim.

Aby se společnostem podařilo vykročit tím správným směrem, měly by ve svých aktivitách směrem k zaměstnancům zohlednit tři elementy: 

  1. Smysl. Jak ale o smyslu pouze nemluvit, ale začlenit jej do každodenní práce a všech aktivit? Jak dát lidem prostor, aby ze sebe mohli vydat to nejlepší? Jak pochopit potřeby jednotlivců? 
  2. Potenciál. Jak na maximum využít schopností lidí, připravit je na dynamické změny a vytvořit kulturu, kde je předávání znalostí nedílnou součástí práce? Jak se připravit na užší soužití s technologiemi, které budou součástí týmů?
  3. Perspektiva. Jak současnou situaci nevnímat jako hrozbu, nýbrž jako příležitost, která povede k lepšímu a rychlejšímu rozhodování? Jak si při tom všem zachovat tolik potřebnou transparentnost? 

2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF

10 trendů v oblasti lidského kapitálu, které ovlivní Česko

České firmy vnímají jako největší prioritu pro rok 2020 sounáležitost zaměstnanců a smysluplnost práce, konkrétně ji za důležitou považuje 91 % respondentů. Druhou příčku v žebříčku zaujímá téma managementu znalostí, které je podstatné pro 76 % dotázaných. Trojici nejvýznamnějších trendů v ČR pro tento rok potom uzavírá téma wellbeingu, které pokládá za důležité 72 % dotázaných společností.

Výše zmíněné trendy patří mezi klíčové také v globálním srovnání, jen tedy v jiném pořadí. Ve světovém měřítku vede wellbeing (80 %), který je následován potřebou sounáležitosti zaměstnance s firmou (79 %). O třetí pozici se pak dělí hned tři témata, a sice management znalostí, etika ve firemní praxi a rozvoj role HR v organizaci (shodně 75 %). Naopak výrazný rozdíl panuje ve vnímání důležitosti rekvalifikace a rozvoje zaměstnanců – zatímco v ČR je toto téma důležité pouze pro 46 % dotázaných společností, na celosvětové úrovni ho jako podstatné hodnotí 74 % respondentů.

Vůbec nejméně jsou pak české společnosti připraveny na integraci umělé inteligence a dalších technologií do svých týmů – z průzkumu vyplynulo, že za připravené se považuje pouze čtvrtina respondentů. Projděte si 10 trendů v oblasti lidského kapitálu podrobně.

 

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020 v ČR i ve světě

Stáhnout PDF

Strategie pro pracovní prostředí po pandemii

V důsledku zavádění opatření proti šíření koronaviru zůstaly ve svých domovech po celém světě bezmála tři miliardy lidí. V praxi to znamená, že čtyři z pěti zaměstnanců vyměnili ze dne na den prostředí firmy za domácí kancelář. Jak ale teď dál? Jak se z krize poučit? Jaké dovednosti budou potřeba a jak se promění pracovní prostředí? Zaměřili jsme se na dopady pandemie na práci a přinesli pár tipů, jak se s novou situací vyrovnat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

Workforce Strategies for Post-COVID Recovery

Stáhnout PDF

Home office: dříve příjemný benefit, dnes nutnost

Práce z domova a její nastavení, karanténa, péče o zaměstnance na dálku – pandemie donutila firmy v rámci ochrany zdraví jejich zaměstnanců rychle zavést home office. Ne všechny společnosti ale byly připraveny. Ověřte si, zda jste práci z domova ošetřili ve vaší firmě z hlediska daňových i právních dopadů, připravte se na benefit, který je dnes s ohledem na nové pojetí pracovního prostředí i hrozbu další podobné pandemie naprostou nutností.

Zaregistrujte se: HR zpravodaj ve vašem e-mailu

Zatímco ještě pár let nazpět jsme se soustředili na HR jako takové a na běžné procesy, které jsou spojeny s náborem nových zaměstnanců a udržováním vztahů s těmi stávajícími, dnes organizace posuzujeme v mnohem širším kontextu. V popředí zájmu jsou společensky odpovědné firmy s lidským přístupem, které berou v potaz zaměstnaneckou zkušenost, duševní zdraví pracovníků i vliv technologií na každodenní život. Nenechte si proto ujít nové trendy z oblasti lidského kapitálu, reagujte na ně včas! Zaregistrujte se k odběru našeho HR zpravodaje.

Považujete tyto informace za užitečné?