Aktuárské služby, analytika a odměňování

Služby

Aktuárské služby, analytika a odměňování

Při snaze o ziskový růst a pokusu maximalizovat rentabilitu kapitálu prostřednictvím využívání příležitostí k alokování kapitálu, přizpůsobených rizikům, čelí organizace výzvám v podobě nově se objevujících rizik. Odborníci společnosti Deloitte pro oblast pojistné matematiky, výnosu a analytiky pomáhají lídrům podniků činit informovaná rozhodnutí v oblasti růstu tržeb, správy rizik a kapitálu, snižovat provozní náklady a navrhovat programy pro finanční vyrovnání a výnosy tak, aby řešily klíčové obchodní, finanční a pojistné výzvy. Pracujeme s řadou předních světových poskytovatelů finančních služeb v oblasti životního a úrazového pojištění a pojištění vlastnictví, jakož i s poskytovateli zdravotní péče, a poskytujeme poradenské služby ohledně výnosů a správy rizik organizacím ze všech průmyslových odvětví a ze všech koutů světa.

Rise of the Exponential Actuary

The rise of technology is rapidly creating a new future of work. And it’s gathering speed, redefining jobs and transforming entire professions by enabling humans and machines to work together side by side. As this exciting future unfolds, the actuarial professional is changing dramatically – opening opportunities for actuaries to take on dynamic, new business roles.

New rewards: Personalized, agile, and holistic

Why have rewards remained stuck in the past, when almost every other aspect of HR has undergone transformative change? Leading companies are now undertaking the hard work of creating personalized rewards programs based on understanding each individual’s needs.

People data: How far is too far?

The use of workforce data to analyze, predict, and help improve performance has exploded over the last few years. But as organizations start to use people data in earnest, new risks as well as opportunities are taking shape.

Kontakt

Jiří Fialka

Jiří Fialka

Partner

Jirka je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte zodpovědným za sektor pojišťovnictví ve střední Evropě. V současné době se kromě vedení největšího a nejlepšího týmu poradenství pro pojišťov... více