Služby

Laboratoř pro nové ředitele

Nejlepší způsob, jak zmapovat prvních šest měsíců vaší cesty

Laboratoř pro mapování nástupu nových ředitelů do funkce je jednodenní/dvoudenní praktický seminář připravený pro nově jmenované ředitele, aby se mohli pořádně pustit do díla a ve svých nových rolích uspěli. Program se zaměřuje na tři nejdůležitější zdroje, které musí řídit každý ředitel: čas, talenty a vztahy s dotčenými subjekty.

Laboratoř vychází z vlastního výzkumu Deloitte o přechodu do funkce ředitele. Jejím vyústěním je plán sestávající ze čtyř pracovních okruhů, které vám poslouží k tomu, abyste:

  • Definovali a sdělili své priority
  • Posoudili a vyvinuli strategii talentů pro svůj tým
  • Pochopili a ovlivnili klíčové zainteresované subjekty a
  • Vytvořili taktický plán pro prvních 180 dní.

Laboratoř je důvěrné a otevřené prostředí, kde se můžete ptát, přemýšlet a řešit otázky, které váš nástup na novou pozici ovlivní.

Obsah laboratoře pro ředitele:

Začněte svými ambicemi
Podle čeho si vás mají ostatní zapamatovat? Chcete za sebou zanechat stopu a my začneme zkoumat, jak přesně to uděláte.

Zvažte, kde budete trávit čas
Až budete v pozici nového ředitele, o váš čas bude nekonečný zájem. Nejúspěšnější ředitelé si na samém začátku stanoví, jak svůj čas a energii rovnoměrně rozdělí mezi kritické role.

Posuďte problematiku týmů a talentů
Každý úspěch při nástupu na vedoucí místo závisí na tom, jak rychle proniknete do podstaty problematiky talentů. Zásadní je zjistit, kteří členové týmu budou prosazovat vaše priority, a chovat se přitom nestranně.  

Zkoumat vztahy a vlivy
Ať řídíte vztahy v rodině nebo vztahy s klíčovými zainteresovanými subjekty, váš úspěch stojí a padá s plánem.

Zvolte taktiku
Posun od záměru ke konkrétnímu kroku vyžaduje plán. Vaše práce v laboratoři je navržena tak, aby byla zakončena vytvořením plánu, přizpůsobeného vašim potřebám.

Základní principy

  • Veškeré informace jsou důvěrné
  • Netržní prostředí
  • Dialog místo monologu – vaše aktivní účast je nutná
  • Žádné rušivé vlivy – čas a místo jsou věnovány laboratoři

Kontaktujte nás

Ondřej Přerovský

Ondřej Přerovský

Senior manažer

Zkušený HR senior manažer s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů – řízení a rozvoj organizace, nábor zaměstnanců a provoz sdílených služeb. Má zkušenosti s řízením lidí, proje... více