Řešení

HR controlling

HR controlling poskytne vaší společnosti nástroj, prostřednictvím kterého mohou být HR manažeři schopni prokázat přínos jejich práce k naplňování firemních cílů. Využívání HR controllingu napomáhá HR manažerům stát se ve společnosti skutečnými „business partnery“ a podílet se tak na strategických rozhodnutích celé společnosti.

Kdy uvažovat o HR controllingu

HR controlling může pomoci vaší společnosti řešit následující situace:

 • Používané HR ukazatele nemají vypovídající hodnotu ve vztahu k celofiremním cílům
 • Společnost nemá dostatečný přehled o nákladech na lidské zdroje a jaká je návratnost investic do lidských zdrojů
 • Společnosti chybí informace o efektivitě vynakládaných investic na trénink a rozvoj, produktivitě zaměstnanců a efektivitě stávající organizační struktury z pohledu lidských zdrojů

Výhody HR controllingu

Prostřednictvím efektivně nastaveného způsobu sledování a vyhodnocování měřitelných ukazatelů výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů (ŘLZ) HR controlling umožňuje:

 • Sledovat a řídit náklady vyvolané, resp. související s ŘLZ
 • Měřit a ovlivňovat základní HR procesy
 • Kontrolovat návratnost investic do oblasti ŘLZ
 • Předkládat měřitelné ukazatele úspěšnosti v dosahování cílů HR útvaru
 • Směřovat k vyšší produktivitě a efektivitě práce útvaru ŘLZ
 • Prioritizovat rozhodnutí týkající se ŘLZ založené na měřitelných indikátorech
 • Sladit systém ŘLZ se strategií, resp. podnikatelským plánem společnosti
 • Nastavit kroky ke sledování přidané hodnoty práce HR útvaru vzhledem k celofiremním cílům

Související články