Řešení

Personální informační systém

Společnosti disponující robustními nástroji pro implementací strategií ŘLZ budou schopny maximalizovat přínosy vlastních pracovníků. Budou to ty, pro které nebude těžké konkurovat na dnešním dynamickém trhu.

Modul pro řízení lidského kapitálu podnikového systému SAP

K uspokojení poptávky dnešní znalostně orientované ekonomice musí společnosti maximalizovat potenciál a produktivitu svých zaměstnanců. Maximalizace investic do lidských zdrojů je zásadní pro úspěch společnosti. To také vyžaduje změnu v oddělení lidských zdrojů z administrativního oddělení na strategického partnera při stanovení strategií řízení lidských zdrojů (ŘLZ). ŘLZ znamená pro společnost integraci procesů a informací o zaměstnancích s firemními procesy a strategiemi ke zlepšení firemních výsledků.

Kdy uvažovat o personálním informačním systému

Na moderní HR útvary jsou kladeny nároky:

 • Zvýšit efektivitu a produktivitu pracovních sil
 • Zajistit nejlepší HR procesy v oboru při co nejmenších nákladech
 • Plánovat budoucí potřeby a připravit odpovídající strategie
 • Najít odpovídající talenty dnes a vychovat správné talenty pro budoucnost
 • Vzdělat pracovníky tak, aby každý zaměstnanec disponoval znalostmi, které mu umožní vykonávat jeho práci
 • Sladit firemní strategie s týmovými a individuálními cíli

Výhody modulu pro řízení lidského kapitálu podnikového systému SAP ERP HCM

Námi nabízený systém na základě Modulu pro řízení lidského kapitálu podnikového systému SAP (SAP ERP HCM – Human Capital Management) je komplexní řešení umožňující zaměstnancům, top managementu a vedoucím pracovníkům optimalizovat investice do nejdůležitějšího zdroje firmy – zaměstnanců. Mezi jeho hlavní výhody patří:

 • Plně integrovaná struktura údajů útvaru personalistiky
 • Automatické promítnutí změn v celém systému
 • Kmenová data propojena se všemi moduly, které se týkají personalistiky
 • Centralizovaná databáze integrující informace o zaměstnancích zpracovaných různými systémy
 • Přístup k informacím v reálném čase
 • Správa pouze jednoho systému
 • Systém plně integrovaný s ostatními moduly SAP, např. FI, SD, CO
 • Používání stejných praktik a postupů

Související články