Řešení

Post-Merger Integration Services

Každá akvizice představuje obrovskou zátěž pro organizaci, zejména pak může mít negativní vliv na zaměstnance a snížit jejich výkon. Společnost Deloitte vám pomůže naplánovat, řídit a komunikovat transformaci šetrně a přitom dostatečně razantně sladit HR procesy, tak abyste se co nejdříve mohli věnovat hlavním úkolům a využívat možné synergie.

Kdy uvažovat o Post-Merger Integration Services

  • Sladění strategie HR, tvorba nové organizační struktury a plánování jejího obsazování
  • Sladění výběru zaměstnanců (hlavní faktory úspěchu, identifikace klíčových talentů, proces výběru zaměstnanců, strategie umisťování na otevřené pozice, snížení personálních nákladů)
  • Sladění řízení výkonu (revize strategie systému odměňování a procesu řízení výkonu)
  • Sladění IT podpory, nová HR infrastruktura
  • Sladění podnikové kultury a komunikace (zhodnocení připravenosti na změnu, identifikace překážek a možných problémů, vytvoření integrované strategie interní a externí komunikace před, v průběhu a po skončení transformace

Výhody Post-Merger Integration Services

  • Objektivní a nezaujatý pohled externího odborníka
  • Díky praxi a know-how společnosti Deloitte se vaše organizace vyhne nejčastějším chybám a rizikům při akvizici (jen 40% akvizicí je úspěšných, 60% se potýká s problémy, které jim nedovolí dosáhnout větší hodnoty)
  • Nepopulární opatření jsou provedena rychle a razantně ale zároveň šetrně
  • Společnost Deloitte využívá k úspěšné transformaci interní zdroje společností zapojených do fúze nebo akvizice
  • Díky zkušenostem z oblasti psychologie vám může společnost Deloitte pomoci vyladit oblasti, jakými jsou kultura, zvyklosti a způsob komunikace

Související články