Řešení

Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů je jednou z klíčových oblastí, na kterou se společnost Deloitte svými poradenskými službami v oblasti lidských zdrojů zaměřuje. Cílem rozvoje zaměstnanců a managementu je sladit cíle společnosti s lidským potenciálem. Rozvoj lidských zdrojů v pojetí společnosti Deloitte představuje nastavení fungujícího systému strategického vzdělávání a rozvoje.

Kdy uvažovat o rozvoji lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů může pomoci vaší společnosti řešit následující situace a strategické otázky:

 • Vysoká fluktuace zaměstnanců spojená často s nespokojeností s managementem, s vedením a řízením
 • Stabilizace zaměstnanců a managementu
 • Nedostatek nástrojů k motivaci zaměstnanců v rukou managementu
 • Nedostatečná zkušenost managementu v oblasti „soft skills“ nebo „hard skills“ (potřeba urychlování růstu nových lídrů) nebo naopak zkušený management, který se však musí vyrovnávat s novými vysokými nároky
 • Zvyšování míry participace zaměstnanců na naplňování strategických cílů společnosti
 • Univerzálnost nabízených služeb v oblasti vzdělávání na trhu, která nepokrývá potřeby společnosti
 • Nové výzvy v podobě potřeby nových kompetencí (schopností, znalostí, dovedností a  technologií) – znalostní a zkušenostní mezery
 • Zvyšování atraktivity společnosti pro uchazeče o zaměstnání

Výhody rozvoje lidských zdrojů

Hlavní výhodou realizace projektu rozvoje lidských zdrojů pro společnost je příprava strategického vzdělávání v souladu s aktuálními potřebami společnosti, což mimo jiné znamená, že:

 • Management je schopný čelit novým výzvám v oblasti „soft skills“ i „hard skills“
 • Management má v ruce nástroj k rozvoji zaměstnanců, ke zvyšování jejich motivace, resp. obecně k jejich stabilizaci
 • Zaměstnanci se ve společnosti rozvíjejí, podávají vyšší výkon a vyšší měrou přispívají k dosahování stanovených cílů
 • Společnost zvyšuje svou prestiž na trhu a stává se lákavým zaměstnavatelem (není zapotřebí drahých náborových kampaní)
 • Vzdělávací programy pro zaměstnance i management společnosti jsou „šité na míru“, v maximální možné míře jsou využívány „on-the-job“ aktivity, které přesně odpovídají potřebám společnosti

Související články