Řešení

Sales Force Effectiveness

Společnost Deloitte vyvinula globální metodologii Sales Force Effectiveness umožňující efektivně řídit výkonnost prodejních týmů zaměřením např. na strategii prodejních týmů, talent management, odměňování či podpůrné procesy.

Kdy uvažovat o Sales Force Effectiveness

Sales Force Effectiveness může pomoci vaší společnosti řešit následující situace a strategické otázky:

 • Stagnující prodejní výsledky, nízká marže, ztráta podílu na trhu
 • Reorganizace společnosti (např. po fúzi, restrukturalizaci)
 • Klesající či nedostatečná konkurenceschopnost společnosti
 • Chybějící či nedostatečný systém péče o klíčové zákazníky
 • Nedostatečná úroveň kompetencí prodejního týmu
 • Vysoká či rostoucí fluktuace v prodejním týmu
 • Příprava vstupu nové konkurence na trh
 • Příprava na liberalizaci trhu
 • Stagnující či klesající motivace prodejního týmu

Výhody Sales Force Effectiveness

Hlavní výhodou projektů Sales Force Effectiveness pro společnost je:

 • Růst hodnoty společnosti (např. zvýšením prodejních výsledků vyšší marží prodaných služeb či produktů)
 • Zvyšování úrovně spokojenosti zákazníků a jejich loajality (a např. z toho plynoucí opakovaný prodej)
 • Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti (např. snižováním nákladů na prodejní procesy, zvyšování podílu na trhu)
 • Vyšší úroveň strategických kompetencí prodejního týmu (např. obchodníci jsou rozvíjeni v kompetencích dle aktuálních potřeb strategických cílů společnosti)
 • Vyšší motivace prodejního týmu (např. ve srovnání s konkurencí)
 • Efektivnější proces náboru nových zaměstnanců (např. vhodnějším výběrem kandidátů, budováním jména společnosti jako kvalitního zaměstnavatele)

Související články