Řešení

Systém řízení výkonu zaměstnanců

Systém řízení pracovního výkonu poskytne vaší společnosti důležitý nástroj, který umožní promítnout strategii společnosti do jejích výsledků. Integrovaný systém řízení výkonu umožní definovat a vyhodnocovat výkon zaměstnanců a výstupy tohoto systému propojit jak se systémem odměňování tak se systémem tréninků a rozvoje.

Kdy uvažovat o systému řízení výkonu zaměstnanců

Systém řízení výkonu zaměstnanců může pomoci vaší společnosti řešit následující situace a strategické otázky:

 • Strategie společnosti není komunikována, zaměstnanci nemají povědomí o strategických prioritách společnosti
 • Stanovené výkonové cíle jsou odtržené od cílů manažera nebo cílů oddělení a nejsou v souladu s vizí, strategií a hodnotami společnosti
 • Ve společnosti chybí motivační nástroj, který by podpořil týmovou práci a odpovědnost zaměstnanců za výsledky své, svého týmu, organizační útvaru a celé společnosti
 • Kompetence zařazené v kompetenčním modelu nejsou v souladu s vizí, strategií a hodnotami společnosti
 • Kompetence jsou popsány příliš obecně, popsané chování nelze pozorovat a následně měřit
 • Ve společnosti chybí nástroj, který by pomohl diferencovat zaměstnance podle výkonu a umožnil věnovat diferenciovanou péči různým skupinám zaměstnanců
 • Systém řízení pracovního výkonu pokrývá pouze některé útvary a  pracovní pozice

Výhody řízení výkonu zaměstnanců

Rozvoj výkonnosti je jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti a  prosperity společnosti; efektivně nastavený systém řízení výkonu zaměstnanců umožňuje:

 • Řídit výkon zaměstnanců v souladu se strategií společnosti
 • Plánování profesního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců tak, aby rozvojové programy odpovídaly požadavkům ze strany organizace a potřebám jednotlivých zaměstnanců
 • Rozdělení zaměstnanců podle plnění výkonových cílů a dosahování žádoucího chování, které umožňuje věnovat diferenciovanou péči různým skupinám zaměstnanců (např. motivovat a stabilizovat “high performers”, vyvíjet tlak a ovlivňovat výkon “low performers”, napomoci růstu a rozvoji u  tzv. “middle potential performers”)
 • Výpočet výkonové odměny, která je vázaná na výsledky hodnocení
 • Přehodnocování mezd při celopodnikových mzdových úpravách – na základě kombinace výsledků hodnocení a srovnání s cílovou mzdovou úrovní

Související články