Řešení

Talent management

Společnost Deloitte vyvinula globální metodologii v rámci modelu rozmístění – rozvoj – propojení, která umožňuje navrhnout strategii a politiku talent managementu, tak aby byli ve společnosti talentovaní zaměstnanci efektivně zapojeni a udrženi.

Kdy uvažovat o talent managementu

Talent management může pomoci vaší společnosti řešit následující situace a strategické otázky:

 • Očekává se, že v budoucnu dojde k výraznému růstu nebo bude realizována akvizice vyžadující přítomnost zkušených zaměstnanců
 • Dojde k restrukturalizaci vyvolané potřebami organizace
 • Dosud nebyla řešena otázka identifikace a potřeby talentů v souvislosti s obchodními prioritami
 • Obtíže s obsazováním nejdůležitějších pozic, nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu a v rámci společnosti
 • Proces náboru je úspěšný, ale talentované zaměstnance se nedaří ve společnosti udržet
 • Nelze efektivně nalézt talenty a identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem
 • Těžko se hledá rovnováha mezi udržením zaměstnanců v jejich pozicích a poskytováním příležitostí pro jejich rozvoj
 • Vysoká fluktuace, zejména v nejdůležitějších segmentech pracovní síly
 • V oblasti byly zavedeny “best practice” programy, ale v přístupu zaměstnanců nelze pozorovat velké změny
 • Zákazníci přecházejí ke konkurenci díky osobním vztahům s dřívějšími zaměstnanci

Výhody talent managementu

Hlavní výhoda talent managementu spočívá v zajištění a fungování modelu „správní lidé na správných místech a ve správnou dobu.” Tento model umožňuje zaměstnancům efektivně naplňovat celofiremní strategii a zvyšovat konkurenceschopnost. Model přínáší další výhody:

 • Talentovaní zaměstnanci přispívají větší měrou k naplňování celofiremní strategie a ekonomických cílů
 • Sníží se náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců
 • Společnost se pro talenty stane vyhledávaným a atraktivním zaměstnavatelem
 • Budou udrženi klíčoví a talentovaní zaměstnanci
 • Zefektivní se plánování nástupnictví klíčových pozic, zajišťování zaměstnanců z interních zdrojů a jejich motivace
 • Talentovaní zaměstnanci budou umístěni na vhodných pozicích a jejich potenciál bude lépe využit
 • Budou minimalizovány ztráty spojené s neobsazenými klíčovými pozicemi

Související články