Služby

HR transformace

Více než kdykoli předtím potřebují společnosti silné HR, které dokáže jasně, měřitelně a efektivně přispívat k naplňování cílů organizace, zvyšování její hodnoty a pozice na trhu. Způsob, jakým společnost HR transformaci nastartuje, má významný vliv na její celkovou úspěšnost. Při plánováni HR transformace a definování cílového stavu je důležité neopomíjet oblasti HR strategie, HR technologií či získávání a udržení talentů ve společnosti.

S využitím naší globální metodologie v kombinaci s individuálním přístupem se zaměřujeme na následující oblasti:

 • Sladění strategie HR s celofiremní strategií a rolí, kterou má HR v organizaci
 • Zvýšení efektivity HR procesů a snížení administrativního zatížení HR oddělení a manažerů
 • Rozhodnutí týkající se insourcingu, outsourcingu a offshoringu a podpora její implementace
 • Zřizování center sdílených služeb (SSC)
 • Organizační design HR oddělení
 • Standardizace a optimalizace HR procesů
 • HR technologie / HRIS

 

Přínosy HR transformace:

 • Zvýšení hodnoty společnosti přes aktivní zapojení HR při dosahování celofiremních cílů
 • Získávání, motivace a udržení talentů ve společnosti
 • Optimalizace klíčových procesů HR v souladu s business modelem společnosti
 • Standardizace a optimalizace HR procesů podpůrného charakteru, případně outsourcing vybraných služeb
 • Snížení administrativního zatížení HR oddělení a manažerů
 • Snížení nákladů přes identifikaci oblastí možných úspor

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více