Řešení

Transformace systému odměňování

Metodika společnosti Deloitte umožňuje identifikovat klíčové segmenty v zaměstnanecké populaci a nastavit a implementovat pro ně optimální motivační systém odrážející strategii společnosti a její dlouhodobé cíle.

Kdy uvažovat o transformaci systému odměňování

 • Společnost prochází celkovou transformací/modernizací a stojí před problémem celkové revize HR systémů včetně odměňování
 • Při projektech na „zelené louce”, kdy je třeba navrhnout a implementovat zcela nový systém odměňování a přizpůsobit jej jak místní kultuře, tak i požadavkům investorů
 • Společnost potřebuje lépe provázat výkon organizace s řízením výkonu zaměstnanců a osobních nákladů
 • Projevuje se nespokojenost zaměstnanců nebo požadavky odborů a na společnost je vyvíjen tlak na zvyšování mezd
 • Projevuje se nedostatek specifických dovedností a malá schopnost společnosti konkurovat na trhu práce.
 • Akcionáři vyžadují zvýšení efektivity a produktivity společnosti a řízení lidských zdrojů bylo identifikováno jako klíčový faktor úspěchu
 • Projevuje se problém stárnoucí populace a rostoucího nedostatku talentů

Výhody metodiky Deloitte pro transformaci systému odměňování

 • Provázání odměňování se strategií společnosti
 • Přizpůsobení systému odměňování situaci a prioritám společnosti (neexistuje univerzální optimální systém) – naše řešení poskytuje dlouhodobý efekt, nejen jednorázové srovnání
 • Definování klíčových segmentů pracovníků a přizpůsobení systému a struktury odměňování k zajištění udržení klíčových pracovníků ve firmě
 • Zajištění efektivního vynakládání mzdových prostředků
 • Zahájení pravidelného dialogu se zaměstnanci o jejich prioritách a preferencích v oblasti odměňování
 • Přizpůsobení praxe odměňování preferencím zaměstnanců v rámci rozpočtových omezení a základních mantinelů
 • Zdůraznění zaměstnaneckých výhod jako integrální součást celkové odměny, nikoli jen jako „něco navíc“
 • Propojení odměňování s růstem hodnoty společnosti
 • Coaching HR pracovníků při revizi systému odměňování

Související články