Řešení

Transformace HR

V dnešním globálním světě plném mezinárodních fúzí a akvizic uspějí organizace, které se umějí rychle a flexibilně přizpůsobit novým kulturním, sociálním a psychologickým výzvám. Transformace HR vám pomůže těsněji propojit strategii HR s podnikovou strategií a optimalizovat produkty a služby HR, které řeší nejpalčivější výzvy organizace.

Kdy uvažovat o transformaci HR

Transformace HR může pomoci vaší společnosti řešit následující situace a strategické otázky:

 • Snížení nákladů
 • Standardizace a optimalizace HR procesů
 • Poskytování strategických a dokonalejších HR služeb
 • Konsolidace činností po fúzi nebo akvizici a vyřešení výzev způsobených jiným kulturním prostředím, přeshraničním trhem práce a mobilitou pracovních sil
 • Implementace HR informačního systému
 • Outsourcing HR procesů (využití externích dodavatelů)
 • Sladění strategie HR s celofiremní strategií a rolí, kterou má HR v organizaci
 • Zvýšení efektivity HR procesů a snížení administrativního zatížení HR oddělení a manažerů

Výhody transformace HR

Transformace HR zmodernizuje řízení lidských zdrojů a napomůže tak společnosti dosahovat svých cílů:

 • HR poskytuje stabilní propojení útvaru HR se strategií podniku a měří přínosy
 • Optimální HR procesy a infrastruktura HR, která tvoří důkladné základy, na kterých stojí další rozvoj organizace
 • HR má jednoznačné úkoly a odpovědnosti, nižší administrativní zátěž a lepší propojení odborných schopností HR s podnikovou strategií a potřebami zákazníků HR
 • HR procesy jsou efektivnější a méně nákladné a podporuje je vhodný informační systém
 • HR poskytuje kvalitnější služby a poskytuje nástroje pro vlastní činnost
 • Snížení personální administrativy v rámci jednotlivých útvarů společnosti

Související články