Služby

Inovativní přístupy v oblasti vzdělávání

V dnešním internetem propojeném světě je komunikace a spolupráce možná dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Pro generaci Y jsou digitální technologie zcela přirozenou součástí života, díky sociálním médiím jako Facebook a Twitter jsme v neustálém spojení. Zavádění inovativních přístupů a technologií do vzdělávacích aktivit se v důsledku toho stává stále více aktuální. Aby společnosti byly schopny navázat na novou dynamiku 21. století, nahrazují tradiční formální způsoby vzdělávání za nové přístupy, které vycházejí spíše z individuálních potřeb zaměstnanců a propojují různorodé vzdělávací metody.

Hlavní otázky v oblasti vzdělávání a rozvoje, které si mnoho organizací pokládá, jsou:

 • Jak nejefektivněji optimalizovat vzdělávání v organizaci?
 • Jakým způsobem lze do strategie vzdělávání zařadit neformální způsob práce a sociální sítě?
 • Jak motivovat zaměstnance, aby se vzdělávali, a zároveň jim poskytnout smysluplné a atraktivní vzdělávací programy?
 • Jak lépe propojit individuální vzdělávání, řízení výkonu zaměstnance, koučování, učení od kolegů („on the job training“) a sdílení znalostí v rámci týmů?
 • Jak využít nové technologie a předávat znalosti jinak než v klasických školících místnostech?

 

Dle průzkumu realizovaného společností Deloitte je rozvoj a vzdělávaní zaměstnanců jedním z hlavních prvků podporujících engagement zaměstnanců a významně ovlivňuje jejich udržení ve společnosti. Pokud se k zaměstnancům v otázkách vzdělávání budeme chovat jako k rovnocennému partnerovi, lze v organizaci vypěstovat kulturu rozvoje a růstu, která podporuje výkonnost, engagement a kariérní rozvoj.

 

Jako globální lídr v oblasti poradenství zaměřený na rozvoj talentů nabízíme řadu služeb v oblasti vzdělávání:

 • Návrh strategie vzdělávání a rozvoje, která bude v souladu s celofiremní strategií společnosti
 • Optimalizace systému vzdělávání za použití moderních vzdělávacích metod a inovativních technologií
 • Návrh výukového obsahu a zdrojů pro integrovaná vzdělávací řešení zahrnující tradiční školení, e-Learningy, techniky her a soutěží, vzdělávání přes internet, sociální média a mobilní vzdělávání
 • Zefektivnění a optimalizace nákladů na vzdělávání a rozvojové programy
 • Návrh, vývoj a podpora zavedení systémů vzdělávání založených na nejnovějších technologiích
 • Návrh a podpora implementace tzv. vzdělávacích univerzit ve společnosti

Finanční ředitel se ptá generálního ředitele: „Co když budeme investovat do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a oni pak odejdou?“

Generální ředitel: „A co když do nich investovat nebudeme a oni zůstanou?“ 

 

Zdroj: Peter Baeklund resourceful leadership,  http://www.peterbaeklund.com/.