Služby

Řízení lidských zdrojů

Vaši zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu

Úspěch jakékoliv společnosti v dnešní době závisí čím dál více na kvalitním řízení lidského kapitálu. Nejistota a obavy ze současné ekonomické situace a udržení konkurenceschopnosti v globální ekonomice kladou na společnosti po celém světě vysoké nároky. Pro dosažení úspěchu jsou přitom kvalifikovaní zaměstnanci s odbornými znalostmi a pracovním nadšením zásadní. Poskytujeme inovativní a praktická řešení zaměřená primárně na zvyšování výkonnosti, produktivity a ziskovosti našich klientů prostřednictvím efektivního řízení lidských zdrojů. Naším cílem je pomáhat klientům budovat lidský kapitál, který bude přispívat k dosahování jejich strategických cílů.

Kontakt

Pavel Šimák

Pavel Šimák

Senior manažer

Pavel Šimák je ve společnosti Deloitte v České republice ředitelem pro poradenství v oblasti lidského kapitálu a globálních sdílených podnikových služeb. Má zkušenosti z mnoha oblastí spadajících pod ... více