Služby

Řízení strategických změn a transformace organizace

V dnešním stále rychlejším a komplexnějším světě je schopnost přizpůsobit se neustálým změnám klíčem k dlouhodobému úspěchu společnosti. Přístup Deloitte k řízení strategických změn v organizaci a transformačním projektům vychází z metodiky tzv. Strategic Change. Základem modelu Strategic Change jsou nejenom samotné procesy a data, ale hlavně zaměření se na zvyšování hodnoty společnosti.

Typické problémy, se kterými se společnosti při řízení projektů strategických změn setkávají, jsou následující:

  • Nedostatečně definované očekávané cíle projektu
  • Nedostatečné kompetence v oblasti řízení změn a chybějící sladění se a zaměření všech lídrů na konečný cíl
  • Příliš obecné řešení, které nepočítá se specifickými potřebami společnosti
  • Ukončení implementační fáze ještě před tím, než se změna stačí v organizaci zakořenit

 

Přístup společnosti Deloitte ke strategickým změnám spočívá v následujících principech:

Zaměření se na hodnotu společnosti. Naše řešení jsou zaměřená na zvyšování hodnoty společnosti na základě porozumění jejím konkrétním potřebám a zajištění souladu cílů projektu se širšími strategickými a obchodními cíli.

Leadership. Vrcholoví zaměstnanci pověření řízením změn musí disponovat kompetencemi pro nastavení podmínek, které umožní úspěšnou transformaci a musí být v souladu s jasně stanovenými cíli a výsledky.

Důkladné analýzy. Analýza jak subjektivních hledisek (názorů vrcholového vedení a ostatních stakeholdrů), tak i objektivních dat (finančních a provozních údajů o společnosti) je nevyhnutelná pro získání uceleného pohledu.

Přesnost a preciznost. Cílená, správně načasovaná a dobře zrealizovaná řešení jsou pro řízení změn v komplexním prostředí nezbytná.

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více