Služby

Řízení strategických změn a transformace organizace

V dnešním stále rychlejším a komplexnějším světě je schopnost přizpůsobit se neustálým změnám klíčem k dlouhodobému úspěchu společnosti. Přístup Deloitte k řízení strategických změn v organizaci a transformačním projektům vychází z metodiky tzv. Strategic Change. Základem modelu Strategic Change jsou nejenom samotné procesy a data, ale hlavně zaměření se na zvyšování hodnoty společnosti.

Typické problémy, se kterými se společnosti při řízení projektů strategických změn setkávají, jsou následující:

 • Nedostatečně definované očekávané cíle projektu
 • Nedostatečné kompetence v oblasti řízení změn a chybějící sladění se a zaměření všech lídrů na konečný cíl
 • Příliš obecné řešení, které nepočítá se specifickými potřebami společnosti
 • Ukončení implementační fáze ještě před tím, než se změna stačí v organizaci zakořenit

 

Přístup společnosti Deloitte ke strategickým změnám spočívá v následujících principech:

Zaměření se na hodnotu společnosti. Naše řešení jsou zaměřená na zvyšování hodnoty společnosti na základě porozumění jejím konkrétním potřebám a zajištění souladu cílů projektu se širšími strategickými a obchodními cíli.

Leadership. Vrcholoví zaměstnanci pověření řízením změn musí disponovat kompetencemi pro nastavení podmínek, které umožní úspěšnou transformaci a musí být v souladu s jasně stanovenými cíli a výsledky.

Důkladné analýzy. Analýza jak subjektivních hledisek (názorů vrcholového vedení a ostatních stakeholdrů), tak i objektivních dat (finančních a provozních údajů o společnosti) je nevyhnutelná pro získání uceleného pohledu.

Přesnost a preciznost. Cílená, správně načasovaná a dobře zrealizovaná řešení jsou pro řízení změn v komplexním prostředí nezbytná.

Udržitelné výsledky.  Finální doporučení musejí vycházet ze širšího konceptu a strategie společnosti, včetně její organizační kultury. Fáze implementace je klíčová pro udržitelnost výsledků strategických změn.

 

Naše služby v oblasti strategických změn a transformace organizace zahrnují:

 • Organizační design
 • Optimalizace procesů v oblasti HR
 • Technology adoption
 • Post Merger Integration Services
 • Workspace management

Organizační design

Soulad organizačního nastavení společnosti s její strategií a business modelem je základem pro růst její výkonosti. Přistup Deloitte k organizačnímu designu vychází z důkladného pochopení business cílů konkrétní společnosti a vnitřních i vnějších faktorů, které ovlivňují její výkonnost a úspěšnost.

 

Naše služby v oblasti organizačního designu zahrnují:

 • Návrh organizační struktury
 • Optimalizace pracovní síly
 • Nastavení rolí a odpovědností, popis pracovních pozic   
 • Corporate governance
 • Zajištění souladu všech procesů

Kontakt

Pavel Šimák

Pavel Šimák

Senior manažer

Pavel Šimák je ve společnosti Deloitte v České republice ředitelem pro oblast globálních sdílených podnikových služeb. Má zkušenosti z mnoha oblastí spadajících pod globální obchodní služby, včetně re... více

Související články